3

Schoolmeesters werken aan comeback

Aantal meesters op basisschool is fors afgenomen, maar aantal jongens op lerarenopleidingen groeit

Begin deze maand waarschuwde vakbond CNV Onderwijs nog dat schoolmeesters een ‘bedreigde soort’ zou gaan worden. Het aantal meesters is de laatste jaren zo fors afgenomen dat men vreest dat er straks helemaal geen mannelijke docenten meer overblijven. Maar die vrees lijkt niet helemaal gegrond blijkt nu. Pabo’s lijken er langzaam in te slagen om meer mannelijke studenten te werven.

Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat afgelopen schooljaar 1.641 jongens aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs zijn begonnen. Dat is een stijging van maar liefst 15 procent. Eén op de vijf pabo-studenten is nu dus man.

Eén van de manieren om meer mannen aan te spreken, is het veranderen van de communicatie van de pabo’s. Harrie van de Ven, directeur van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie:

Dat begint al met communiceren: op de foto’s van onze voorlichtingsposters zie je tegenwoordig altijd mannelijke studenten […] Het beeld van de pabo als knutsel- en plakschool is totaal achterhaald.”

Ook let Fontys erop dat meer mannelijke studenten bij elkaar in de klas zitten:

Niet een of twee mannen in een groep met verder alleen meiden, maar liefst een stuk of zeven, acht jongens per klas. Dat vergroot hun studiesucces. We nemen op de koop toe dat in sommige klassen alleen meisjes zitten. Ook houden we er rekening mee dat jongens meer sturing en structuur nodig hebben. Tegelijk willen ze meer ruimte om te kunnen ondernemen.”

Verder pakt de pabo ook een aantal praktische zaken aan. Zo lopen mannelijke studenten hun eerste stage altijd in de bovenbouw, omdat ze bij de kleuters het gevoel krijgen dat ze alleen maar zorgzamen hebben.

Minister Bussemaker vindt het goed dat steeds meer lerarenopleiding hun opleidingen wijzigen en specifieker richten op toekomstige meesters:

Hoe meer variatie in de lerarenkamer, hoe beter voor de ontwikkeling van kinderen. Juist de verschillende belevingswerelden en de manier van lesgeven van mannen en vrouwen leren kinderen op een andere manier naar dingen kijken. Bovendien maakt een divers team een school altijd sterker.

Lees ook op Joop: Meesters zijn zeldzaam en eenzaam

De Volkskrant: De schoolmeester lijkt bezig aan een comeback

cc-foto: Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (3)