8

Schrappen natuurlijke verbindingen slecht voor wilde dieren

Dierenbescherming bezorgd over verkeersdoden onder de dieren

Het schrappen van verbindingszones en de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals het kabinet-Rutte wil, zijn voor de Dierenbescherming reden tot zorg.

Dat meldt Vroege Vogels. Voor het welzijn van wilde dieren zijn investeringen in natuurlijke verbindingen essentieel. Versnippering van de natuur heeft ernstige gevolgen voor wilde dieren, omdat zij zich dan niet vrij kunnen bewegen tussen natuurgebieden.

Naast de Dierenbescherming, hopen ook natuurorganisaties en provinciebesturen het tij te keren. In het kader van het debat over de regeringsverklaring, dat vandaag en morgen plaatsvindt, houdt Natuurmonumenten een petitie voor natuurlijke verbindingen. Het publiek wordt opgeroepen om de petitie te ondertekenen om het belang van investeren in natuurbeleid onder de aandacht te brengen.

Investeringen in de vorm van afrasteringen en natuurlijke verbindingen van gebieden zijn nodig; jaarlijks worden ruim vijfduizend grote hoefdieren, honderdduizenden egels, kikkers en padden en twee miljoen vogels gedood in het verkeer.

Foto CC: Bas Kers

Geef een reactie

Laatste reacties (8)