38

Schuldhulpverlening helpt meer werkenden dan werkelozen

Gemiddelde schuld: 32.750 euro

Voor het eerst zitten er meer werkenden in de schuldhulpverlening, dan mensen met een uitkering.

Door de economische crisis is de samenstelling van de groep mensen met grote betalingsachterstanden aan het veranderen. Het zijn vaker ouderen, mensen met een eigen huis en mensen in loondienst.

De gemiddelde schuld bedraagt ruim 32.750 euro aan gemiddeld 14 schuldeisers. Ruim 70 procent van de mensen heeft baat bij de schuldhulpverlening en sluit het traject zonder schulden af.

Het totaal aantal mensen dat in de schuldhulpverlening zit, is in vergelijking met een jaar eerder wel iets afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening. In 2011 meldden ruim 74.000 mensen zich aan voor de schuldhulpverlening. Het jaar daarvoor waren dat er ruim 77.440.

RTL: Werkenden met vast inkomen vaker in schulden

Geef een reactie

Laatste reacties (38)