78

Schuldhulpverlening minder toegankelijk

Eerst je gedragsproblemen oplossen, dan pas schuldhulpverlening

Vele duizenden mensen met schulden komen niet meer direct in aanmerking voor schuldhulpverlening. Schuldenaren met gedragsproblemen moeten van de gemeenten die eerst aanpakken voor ze hulp krijgen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt de nieuwe aanpak de hulp effectiever.

Nadja Jungmann en Roeland van Geuns, beiden lector in schuldenproblematiek aan de Hogescholen Utrecht en Amsterdam, ontwikkelden de nieuwe methode in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken:

Het doel moet niet meer zijn om iemand binnen drie jaar schuldenvrij te maken, maar om vast te stellen bij wie dat zin heeft. Dat betekent dat we niet iedereen meer een regeling kunnen bieden die altijd leidt tot een schuldenvrije toekomst.

Bij verslaving, relatieproblemen of een sociale omgeving die het oplossen van schulden tegenwerkt, wordt de aanvrager eerst doorverwezen naar een maatschappelijk werker of psycholoog.

Joke de Kock van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de brancheorganisatie van schuldhulpverleners, is niet enthousiast. Ze is bang dat het schuldenaren afschrikt hulp te zoeken als ze daarvoor eerst een test moeten ondergaan. De kans bestaat bovendien dat de schulden van een klant zich verder opstapelen als die eerst aan zijn gedrag moet werken.

Volkskrant: Strengere selectie bij schuldhulpverlening 

Geef een reactie

Laatste reacties (78)