52

SCP: Het gaat goed met Nederland!


In tegenstelling tot wat sommige politici, opiniemakers en de mensen die Wierd Duk mailen graag roepen staat Nederland niet op de rand van de afgrond, maar gaat het uitzonderlijk goed. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de huidige staat van het land vergeleek met dat van 25 jaar geleden. Probleemloos is het niet, maar in het algemeen is de Nederlander rijker, beter opgeleid, gezonder en optimistischer dan een kwart eeuw geleden.

SCP-directeur Kim Putters heeft wel een verklaring voor de geluiden van onvrede die de boventoon lijken te voeren. Want hoewel het ‘op veel terreinen beter gaat dan voorheen’, zijn de verschillen tussen arm en rijk wat groter geworden en ook de verschillen in opleidingsniveau zijn gegroeid. Het aantal mensen dat in armoede leeft is de afgelopen 25 jaar niet afgenomen. Op Radio 1 zei Putters daarover:

En daar zit de onvrede. Er is een groep die te maken heeft met de opstapeling van problemen. Mensen die geen werk hebben, hun rekeningen niet kunnen betalen. Daar zitten veel ouderen tussen. Deze groep is 15% van de bevolking.

Putters waarschuwde er ook voor dat ‘de boze witte man’ in de meerderheid lijkt te zijn, maar dat die slechts het meeste geluid maakt: ‘Een kleine minderheid trekt z’n mond open, maar een heleboel mensen zijn gelukkig met hun leven. Daar mag nu aandacht voor zijn.’

In De Wereld Draait Door een gesprek met Putters over de resultaten van het onderzoek.

Geef een reactie

Laatste reacties (52)