Laatste update 08:34
14

SCP: Participatiewet zet juist meer mensen met beperking werkloos aan de kant

De Participatiewet was al symbool voor wat er misging met de bijdrage van de PvdA aan het kabinet Rutte II: ‘verbeteren’ door te bezuinigen en bezuinigen door verder te privatiseren. Nu wordt ook duidelijk hoe rampzalig die benadering in de praktijk uitpakt. De coalitie sloot de toegang tot de sociale werkplaatsen waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking aangepast werk konden doen, voor nieuwe werknemers af. Werkgevers zouden deze groep voortaan in dienst nemen zodat ze meer in de samenleving kunnen ‘participeren’.

Terwijl het de bedoeling van de omstreden wet is dat meer mensen aan het werk zouden komen, blijkt in de praktijk het tegenovergestelde het geval. Het aantal mensen dat werk vindt is drastisch afgenomen, van ruim de helft naar minder dan een derde. Het Sociaal Cultureel Planbureau doet langlopend onderzoek en constateert in een tussenrapportage:

Van de mensen die eind december 2014 op de wachtlijst stonden voor een baan in de sociale werkvoorziening en die vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet vielen, blijkt 30% in de twee jaren daarna werk te hebben gevonden. Onder de wachtlijsters uit eerdere jaren (2010-2013) lag het aandeel baanvinders in de twee navolgende jaren telkens rond 50% (zie onderstaande figuur). Het afsluiten van de toegang tot de sociale werkvoorziening heeft dus tot een duidelijke daling van de baankansen geleid. De opname van de wachtlijsters in het UWV-doelgroepregister en het feit dat zij als eerste in aanmerking komen voor een baan in het kader van de banenafspraak, heeft dit niet kunnen tegengaan. Van de baanvinders komt ruim 30% in flexibel werk (uitzend- of oproepbanen) terecht.

Niet alleen zijn er minder banen als gevolg van de Participatiewet, ze bieden ook veel minder zekerheid.

Van de banen die de Wsw-wachtlijsters van eind 2014 hebben gevonden, is iets meer dan de helft (51%) langdurig te noemen: deze banen hebben een duur van een jaar of langer. Bij de wachtlijsters van 2010 lag dit nog op 65%. 

De onderzoekers constateren ook dat de Participatiewet kwetsbare groepen nog verder uitsluit:

Binnen de groep mensen op de wachtlijst hebben sommige groepen meer kans om een baan te vinden dan andere. Mannen, jongeren tot 25 jaar en autochtone Nederlanders hebben de meeste kans een baan te verwerven; voor 55-plussers, Nederlanders met een migratieachtergrond en mensen met een psychische beperking is die kans juist relatief laag.

Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV zegt in een verklaring: “Het is in- en intriest. In dit rapport staat nu zwart op wit waar wij al die tijd het kabinet en gemeenten voor waarschuwen: medewerkers met een beperking die willen en kunnen werken, staan massaal aan de kant. Er moeten structurele oplossingen komen om te zorgen dat deze grote groep mensen aan het werk komt en blijft. Daartoe moet de wet worden aangepast. Anders stevenen we af op een verloren generatie. Staatssecretaris Van Ark moet nu echt ingrijpen.”

CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Zeker nu het goed gaat met de economie en bedrijven schreeuwen om personeel is er geen enkel excuus meer om mensen met een arbeidsbeperking geen fatsoenlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek laat zien dat er nog heel veel werk te verzetten is om deze mensen volwaardig te laten meedoen in een duurzame baan met goede arbeidsvoorwaarden.”

cc-foto: Werner Wittersheim

Geef een reactie

Laatste reacties (14)