113

SCP: Werkgevers weren allochtonen

Monitor: Discriminatie heet nu 'risico mijden' ... 'Risico' in de praktijk niet aanwezig 

Het staat ‘buiten kijf’ dat Nederlandse werkgevers allochtone sollicitanten discrimineren, concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau op basis van eigen onderzoek. De onderzoekers stellen dat de discriminatie niet is terug te brengen op onverholen racisme maar een gevolg is van een houding die ‘risico mijdend’ wordt genoemd.

De Gelderlander schrijft:

Werkgevers bevestigen tegenover de onderzoeker van het planbureau dan ook dat zij bij gelijke geschiktheid een autochtoon eerder aannemen dan een niet-westerse sollicitant. Voor het eerst is wel naar de beweegreden daarvoor gevraagd. Daaruit blijkt dat ondernemers toch vooral voor het bekende kiezen. Het aannemen van allochtonen wordt risicovoller geacht.
(…)
Het aantal werkgevers dat slechte ervaringen heeft met niet-westerse migranten op de werkvloer, is uitermate klein. 

De Gelderlander: Aannemen allochtoon ‘riskant’

SCP: Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Foto: Microsoft Polen verving met knip- en plakwerk in reclamemateriaal een zwarte man door een blanke in een poging ‘risico’s te mijden’, augustus 2009

Geef een reactie

Laatste reacties (113)