8

Segers: ‘Versoepeling kinderpardon mogelijk’

Naast versoepeling van het kinderpardon wil de ChristenUnie de asielprocedures ook versnellen. Dat zegt partijleider Gert-Jan Segers in de politieke podcast Betrouwbare Bronnen. Versnelling van de procedures kan helpen de vier partijen in de coalitie van Rutte III nader tot elkaar te brengen. Segers: “Ik hoop dat we sneller duidelijkheid kunnen bieden en tegelijkertijd wat ruimhartiger met het kinderpardon om kunnen gaan, of überhaupt met vreemdelingenzaken. Als daar een balans in komt, dan zou het een gezamenlijk verhaal kunnen zijn. Ik hoop dat dit lukt.”

Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-topambtenaar Richard van Zwol onderzoekt nu het kinderpardon. “Wij leggen aan die commissie een aantal vragen voor die wellicht leiden tot verruiming van het meewerk-criterium. Dat betekent dat de komende tijd een aantal gezinnen in een schemergebied zitten. Dan zou ik het onrechtvaardig vinden en moeilijk te begrijpen als je die gezinnen nu gaat uitzetten. Dan heb ik echt een probleem.”

Komende week debatteert de Tweede Kamer over het kinderpardon. Het advies van de commissie-Van Zwol komt pas halverwege de maand juni. Segers hoopt dat de Kamer niet vervolgens pas na het zomerreces over de reactie van het kabinet kan debatteren.

De coalitie heeft het niet alleen moeilijk met zichzelf, maar ook met de buitenwereld, zegt Segers in Betrouwbare Bronnen. “Waar ik bang voor ben: dat de maatschappelijke bereidheid om compromissen te sluiten over het klimaat, over de pensioenen, steeds kleiner wordt. Dat milieubeweging en vakbonden zijn weggelopen vond ik zo zwak, zo misplaatst! In de politiek hebben we steeds meer partijen die zeggen: het is alles of het is niks. Als je dat maatschappelijk ook krijgt, dan wordt het uiteindelijk niks. Als je zegt: alles wat het kabinet doet is waardeloos, want ik behoor tot de oppositie en de coalitie is de vijand, dan komen we nergens. Als dat maatschappelijk ook postvat, dan gaat er iets stuk in dit land.”

Segers is zwaar teleurgesteld in oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. “Als je nou al die eisen die we de afgelopen maanden van GroenLinks en PvdA te horen hebben gekregen zou optellen, dan hebben we weinig manoeuvreerruimte meer. Iedere week komt er een nieuwe eis bij! Dat is overtoepen om aandacht te krijgen. Wat je creëert is een klimaat waarin het hoogste goed is om aan te tonen dat dit kabinet helemaal niet deugt, dat je liever een falend kabinet hebt, liever politieke impasse dan bijvoorbeeld een werkend pensioenakkoord of een klimaatakkoord dat ons verder helpt.”

Vindt Segers de opstelling van die oppositiepartijen opstelling maatschappelijk en politiek onverantwoord? “Nou, het gaat wel die kant op. Ik ken ze als van oudsher verantwoordelijke politici, die ook verantwoordelijkheid voelen voor het politieke midden. Het maakt me somber over het politieke en maatschappelijke klimaat. Het is spelen met vuur.”

Geef een reactie

Laatste reacties (8)