11

Seksuele intimidatie van jonge, vrouwelijke artsen schering en inslag

Seksuele intimidatie is een groot probleem op de werkvloer, ook in de medische wereld. Uit een enquête van het blad Medisch Contact blijkt dat een derde van artsen, hoofdzakelijk vrouwen, er in hun carrière mee geconfronteerd wordt. De NOS schrijft:

De slachtoffers zijn vooral coassistenten en artsen in opleiding. Bijna 80 procent van de respondenten die een vervelende seksuele ervaring hebben gehad op de werkvloer, is nog niet gespecialiseerd als zoiets gebeurt. In verreweg de meeste gevallen staat de dader hoger in hiërarchie. Dit maakt het volgens de respondenten lastig het gedrag aan te kaarten.

Seksuele intimidatie is een breed begrip, in dit geval gaat het vooral om (leidinggevende) collega’s die nare seksuele toespelingen maken of die vrouwelijke collega’s ongewenst betasten of zoenen. Verkrachting is gelukkig schaars, maar seksuele intimidatie via sociale media komt steeds vaker voor.

Zorgelijk is wel dat er geen enkele verbetering gaande lijkt te zijn. In 2006 en 2013 werden vergelijkbare enquêtes gehouden onder medici met dezelfde uitkomsten. Artsenfederatie KNMG spreekt van “absoluut ontoelaatbaar gedrag” en stelt nieuwe gedragsregels op, waarin seksueel overschrijdend gedrag expliciet wordt behandeld.

Afbeelding: screenshot ‘De Co-assistent’ YouTube

Geef een reactie

Laatste reacties (11)