10

Senaat hakt knoop door over Nieuwe Jeugdwet

Eerste Kamer stemt waarschijnlijk in met overheveling jeugdzorg van Rijk naar gemeenten

Dinsdag stemt de Eerste Kamer over de overheveling van jeugdzorg. Al hebben jeugdwerkers, artsen, kinderrechters en wetenschappers nog zo hun zorgen geuit, de kans is groot dat de Eerste Kamer akkoord gaat met de kabinetsplannen om jeugdzorg voortaan onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten vallen, vanaf 1 januari 2015.


VVD, PvdA en CDA lijken voor te gaan stemmen in de Eerste Kamer. Daarmee heeft het kabinet haar meerderheid in de senaat gevonden; ze zijn goed voor 41 van de 75 zetels.

Het idee is dat de gemeente beter maatwerk kan leveren dat het Rijk en op het juiste moment hulp kan bieden, waarmee wordt voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op dure gespecialiseerde hulp.

Een commissie, de Transitie Autoriteit Jeugd, zal toezicht gaan houden op de gevolgen van alle veranderingen. Ook zullen er proefprojecten komen waar gemeenten en zorgpersoneel met de nieuwe opzet kunnen oefenen.

Als de nieuwe Jeugdwet doorgaat zijn kinderen met bijvoorbeeld schizofrenie, anorexia of een depressie straks niet meer verzekerd van goede zorg. De woonplaats bepaalt dan waar en hoe een kind zorg krijgt. Dat betekent dat het kind afhankelijk wordt van het beleid en het budget van de gemeente. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid meent dat er voldoende waarborgen ingebouwd zijn waardoor jongeren altijd goede zorg zullen krijgen.

Lees ook op Joop: Nieuwe Jeugdwet ramp voor kinderen met psychische problemen

Opinie Ruard Ganzevoort: Jeugdwet: de gemiste kansen van Van Rijn

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (10)