49

Senatoren: dubbele pet, dubbele loyaliteit?

Als voorzitter van Bouwend Nederland vindt Elco Brinkman het één, als CDA-senator het ander... Trouw: Senatoren krijgen het warm onder hun dubbele petten

Afgelopen week wist minister Stef Blok een deal te sluiten met D66, ChristenUnie en de SGP om de woningmarkt te hervormen. Het akkoord kwam tot stand nadat eerdere onderhandelingen met het CDA vast waren gelopen. In de Eerste Kamer hebben kabinetspartijen VVD en PvdA geen meerderheid, dus moest gezocht worden naar een gelegenheidscoalitie. Voorzitter van Bouwend Nederland reageerde verheugd op het akkoord. Met name op het lage btw-tarief voor renovaties. En die voorzitter, dat is Elco Brinkman, CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Brinkman noemde het akkoord ‘positief’, volgens anderen een opmerkelijke uitspraak. In de Tweede Kamer was het CDA namelijk niet verheugd over de samenwerking van het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP. 

Met de pet op van CDA-senator was Brinkman overigens ook niet zo welwillend. Trouw schrijft hierover: 

“Hij noemde de heffing voor corporaties een maatregel die niet direct op zijn goedkeuring kan rekenen. Doordat de woonplannen dankzij D66, ChristenUnie en SGP waarschijnlijk toch op een meerderheid kan rekenen in de Eerste Kamer, kan Brinkman en zijn CDA-fractie echter zonder gevolgen voor de bouwsector tegen stemmen.” 

Voordat het minderheidskabinet Rutte 1 aantrad, werd nooit echt gelet op de Eerste Kamer. Senatoren konden in alle rust en op afstand de wetten op hun merites beoordelen, maar nu er ook sprake is van een minderheid in de Senaat, zijn alle ogen gericht op de senatoren. En hun dubbele functies.

Zo is D66-Eerste Kamerlid Thom de Graaf ook voorzitter van de HBO-raad. Als voorzitter van die raad steunt hij het plan van het kabinet om de studiebeurs af te schaffen en een sociaal leenstelsel in te voeren níet. Volgens hem blijven tienduizenden jongeren weg van het hbo wanneer de plannen doorgang vinden. Zijn partij meent echter dat dat niet zal gebeuren. Het kabinet rekent er in de Eerste Kamer dan ook op een meerderheid te zullen vinden door steun van D66 en GroenLinks. 

De Graaf nam eerder dan ook wat gas terug door te zeggen:

“Als een vorm van leenstelsel politiek onvermijdelijk is, laten we dan samen met studenten en instellingen naar de beste manier kijken.” 

De woordvoerder van De Graaf liet ook al weten dat media onderscheid dienen te maken tussen wat De Graaf als senator zegt en wat hij zegt als voorzitter van de HBO-raad.

PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth stopt binnenkort als voorzitter van GGZ Nederland. Het vorige kabinet wilde een eigen bijdrage invoeren in de tweedelijns psychiatrische zorg, iets waar Barth het absoluut niet mee eens was. Nu de PvdA de eigen bijdrage alsnog in het regeerakkoord heeft gestopt, wordt het voor haar lastig om hier als senator mee in te stemmen. Overigens besloot de Tweede Kamer eind vorig jaar de eigen bijdrage alsnog niet in te voeren. 

Ook Brinkman legt binnenkort zijn functie als voorzitter van Bouwend Nederland in. Maxime Verhagen volgt hem op. 

Dat senatoren ook ander werk doen is overigens zeer gangbaar, daar het senatorschap zelf een nevenfunctie is. 

Trouw heeft een mooi overzicht gemaakt van de fractievoorzitters in de Eerste Kamer met hun dubbele functies:

Loek Hermans VVD, 16 zetels

voorzitter Greenport Holland

voorzitter Adfiz: branche- vereniging van onafhankelijke financiële intermediairs

voorzitter Nederlands Uitgeversverbond

voorzitter Platform Hout in Nederland

Marleen Barth PvdA, 14 zetels

voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

eigenaar Marleen Barth Advies

Elco Brinkman CDA, 11 zetels

voorzitter van Bouwend Nederland

Roger van Boxtel D66, 5 zetels

voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting BioMedical Materials (BMM)

bestuurslid Innovatiefonds Zorgverzekeraars

lid bestuur Zorgverzekeraars Nederland

Tof Thissen GroenLinks, 5 zetels

directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (King)

voorzitter Provinciaal Ontregelteam Jeugdzorg Limburg

voorzitter Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ)

Marcel de Graaff PVV, 10 zetels

ICT-consultant te Rotterdam

Tiny Kox SP, 8 zetels

Geen

Roel Kuiper CU, 2 zetels

bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam

SGP, PvdD, 50Plus en OSF hebben ieder één zetel.

Fractievoorzitters en hun verschillende functies

Geef een reactie

Laatste reacties (49)