17

SER: maak topprioriteit van duurzaamheid

'Streven naar duurzaamheid niet serieus aangepakt'

Vandaag verscheen het unanieme SER-ontwerpadvies ‘Meer werken aan duurzame groei’. Daarin roept de Sociaal Economische Raad de politiek op om veel serieuzer werk te maken van duurzame ontwikkeling.

In het rapport stelt de SER dat er tot nu toe te weinig is gedaan:

De huidige innovatieaanpak (ook wel aangeduid als transitiebeleid) laat enige resultaten zien, maar heeft nog te weinig opgeleverd. Zo is er nog relatief weinig succes geboekt met eco-efficiënte innovatie. Nederland scoort laag als het gaat om de omzet van schone technologieën, zoals windenergie. Nederland dreigt de boot te missen in een van de grootste mondiale groeimarkten van de toekomst, terwijl ons land over een groot aantal bedrijven beschikt die uitstekend gepositioneerd zijn om leidende posities op de wereldmarkt van schone technologie in te nemen. De commissie acht een versterking van het technologie- en innovatiespoor cruciaal.

Dat kan volgens de SER bijvoorbeeld door het voorbereiden van werknemers op de kennis en vaardigheden die een duurzame economie vraagt. En het toewerken naar consumptie- en productiekeuzes die passen binnen de grenzen van duurzame ontwikkeling. 

Van belang is de kwaliteit van de groei, de bijdrage die deze levert aan de maatschappelijke welvaart op lange termijn. In ecologisch opzicht gaat het daarbij om het stellen van grenzen aan milieuvervuiling en het verlies van biodiversiteit, een veel efficiëntere inzet van energie en grondstoffen en om een veel sterker hergebruik van afvalstoffen. De recente crises ziet de voorbereidingscommissie als een bewijs van de noodzaak om op dit terrein grotere stappen te zetten.

Geef een reactie

Laatste reacties (17)