11

SER roept op tot bindende klimaatafspraken

Rapport naar de formateurs gestuurd

De Sociaal-Economische Raad pleit voor een Energieakkoord voor duurzame groei met bindende afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. SER-voorzitter, Wiebe Draijer, roept de formateurs op ruimte voor dit initiatief op te nemen in het regeerakkoord.

Dat valt te lezen op de website van de SER. Het SER-advies is het antwoord op een adviesaanvraag over energie en economie van demissionair minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Het biedt volgens de SER een uitgelezen kans voor een nieuw kabinet om de weg in te slaan naar een ‘robuust en toekomstbestendig’ energie- en klimaatbeleid. Naast een lagere energierekening en milieuwinst levert dit ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren. En voor kennisintensieve Nederlandse bedrijven liggen er grote kansen op de snel groeiende wereldmarkt voor schone technologie, aldus de SER.

In de periode tot 2020 zijn er forse inspanningen nodig om de doelstellingen op het gebied CO2-uitstoot, energiebesparing en aandeel hernieuwbare energie te realiseren. Zo slaagt Nederland er bijvoorbeeld vooralsnog niet in het beoogde aandeel hernieuwbare energie van 14 procent in 2020 te halen. Nu komt slechts 4 procent van onze energie uit duurzame bronnen. De SER:

Op dit moment is een van de kernproblemen in het energie- en klimaatbeleid dat er te weinig continuïteit en samenhang in beleid is. Onzekerheid is het gevolg voor nationaal, Europees en internationaal opererende bedrijven in Nederland. Onzekerheid belemmert aanpassingen in de richting van een koolstofarme economie, zet de concurrentiepositie – en daarmee de werkgelegenheid – van de energie-intensieve industrie onder druk, vergroot de importafhankelijkheid van energie uit instabiele regio’s en beperkt de kansen van Nederlandse bedrijven in de snel groeiende mondiale ‘clean-tech’-markten. Op de achtergrond spelen bovendien te veel deelbelangen die het gezamenlijke, overstijgende maatschappelijke belang tot nu toe steeds in de weg hebben gestaan. Daardoor is er te weinig synergie tussen de vele initiatieven die momenteel in de samenleving plaatsvinden, de inspanningen van individuele bedrijven en het overheidsbeleid.

Lees hier het SER-rapport.

Lees ook deze opinie-artikelen:
Harry van Bommel: Het gebruik van drones moet opgeschort worden
Ewald Engelen: Eurofascisme, scherpe column uit De Groene
Han Knols: De mazzel van Messi, over hoe het leven ook kan lopen

Geef een reactie

Laatste reacties (11)