Laatste update 08 oktober 2020, 12:54
9

SER-voorzitter Hamer: ‘Verwachtingen economie naar beneden bijstellen’

De verwachtingen over de ontwikkeling van de Nederlandse economie moeten naar beneden worden bijgesteld. Dat zegt voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad en de Denktank Coronacrisis. “Naarmate meer bedrijven gesloten moeten worden zal de economische crisis veel langer gaan duren en veel dieper zijn. Het Centraal Planbureau presenteerde op Prinsjesdag een basisscenario voor de economie. We beginnen nu van dat scenario af te raken”, zegt Hamer in de podcast Betrouwbare Bronnen.

“We kunnen nu constateren dat het met corona heel snel gaat. Dat we misschien een beetje in slaap zijn gesust doordat het met de ic-bedden niet heel slecht ging. Maar het vermenigvuldigingsgetal loopt nu heel snel op. Hoe langer de maatregelen duren en hoe dieper ze gaan, hoe meer we daarin terecht zullen komen.”

Ze doet een oproep aan alle inwoners van Nederland om zich aan de regels en dringende adviezen van de regering te houden.

De SER werkt op dit moment aan een meerjarenverkenning waarin de grote problemen waar Nederland voor staat in kaart worden gebracht. “Na de Tweede Wereldoorlog, bij de oprichting van de SER, was er ongelooflijk veel behoefte aan samenspraak tussen maatschappelijke organisaties en de politiek. De samenleving komt nu uit een periode van heel veel individualisme. Je ziet nu overal de behoefte aan solidariteit tussen generaties; tussen groepen; tussen de elite en de andere burgers. We moeten nu een aantal belangrijke stappen zetten.”

In de kabinetsformatie komt de SER met ‘ankerpunten’ waarmee ‘het volgende kabinet en ook de volgende generaties’ aan de slag kunnen, zegt Hamer.

Met één ankerpunt zijn de SER en het SER Jongerenplatform al een heel eind gevorderd: het ontwerp van een nieuw stelsel van studiefinanciering. “We zullen met een goed voorstel komen waar de politiek verder mee kan. We willen de polarisatie van dit onderwerp afhalen. Het zou heel jammer zijn als elke partij weer met een eigen plan komt. Wij zoeken naar draagvlak voor een oplossing.”

Hamer heeft alle politieke partijen gevraagd naar ideeën. “Het is een urgent onderwerp. Deze crisis werkt als een vergrootglas bij problemen die jongeren al hadden. Studieschulden, werkloosheid, geen woning kunnen betalen, geen gezin kunnen stichten. Dat stapelt zich nu allemaal op elkaar.”

Volgens Maurice Knijnenburg, voorzitter van het SER Jongerenplatform, moet de opvolger van het leenstelsel jongeren in staat stellen ‘zo onafhankelijk mogelijk zijn’. “Iedereen die dat wil moet in Nederland de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen”, zegt Knijnenburg. “Zes jaar na de invoering is er nog maar heel weinig steun voor het leenstelsel. Het schort aan de beloofde investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. De prestatiedruk op jongeren is enorm. Doordat veel jongeren een zware studieschuld hebben, is dat alleen maar erger geworden.”

foto: Angeline Swinkels

Geef een reactie

Laatste reacties (9)