34

SGP naar Europees Hof om vrouwen van de kieslijst te houden

De partij die bereid is om de PVC-coalitie te steunen vindt godsdienst belangrijker dan gelijke behandeling van man en vrouw

De SGP stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om vrouwen van hun kieslijst te houden. De Hoge Raad besliste eerder dat de streng gereformeerden vrouwen moeten accepteren op hun kieslijst, maar de SGP gaat in hoger beroep.

De Hoge Raad oordeelde dat het beleid van de SGP in strijd is met het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties en met de Grondwet. Desondanks blijven de streng gereformeerden vechten tegen de verplichting om hun kieslijsten open te stellen voor vrouwen.

De SGP is het niet eens met de Hoge Raad die vindt dat het recht op gelijke behandeling van man en vrouw zwaarder weegt dan de vrijheid van godsdienst. De partij spreekt van een ‘fundamentele zaak’ over grondrechten die botsen, meldt de Volkskrant. “Het arrest van de Hoge Raad is strijdig met diverse uitspraken van het EHRM over de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van politieke partijen. Het gaat dus niet alleen om de SGP, maar ook om andere christelijke organisaties.”

De SGP biedt getoogsteun aan het kabinet Rutte dat onlangs veel kritiek kreeg op de minieme hoeveel vrouwelijke bewindslieden. 

Volkskrant: SGP naar Europees Hof om vrouwenstandpunt

cc-foto: Mamanon

Geef een reactie

Laatste reacties (34)