8

Shell voor de rechter wegens milieuvernietiging in Patagonië

De Nederlands-Britse oliegigant Shell wordt in Argentinië voor de rechter gesleept wegens de vervuiling van de leefomgeving in Patagonië, het uitgestrekte deel in het zuiden van het land. De oliemaatschappij haalt daar met fracking – een methode die in Nederland en veel andere Europese landen verboden is wegens de milieuschade – fossiele brandstoffen uit de grond. Het afval dat daarbij vrijkomt wordt gedumpt op een vuilstortplaats. De Mapuche-indianen die in de omgeving daarvan wonen klagen Shell aan in een poging de praktijk te stoppen. De Volkskrant schrijft:

Het gaat om een openluchtvuilstortplaats van het bedrijf Treater waar ook Shell gebruik van maakt. Uit monsters die Greenpeace heeft onderzocht blijkt dat de concentraties van giftige stoffen op die stortplaats hoger zijn dan volgens de wet is toegestaan. Het gaat onder meer om arsenicum, barium, lood en kwik. Ook ontbreekt een adequate ondergrond, waardoor het gif in het grondwater kan doordringen. De afvalberg bevindt zich op 5 kilometer van de dichtstbijzijnde gemeente Añelo, en op nog geen 4 kilometer van de Neuquén-rivier. De wet schrijft grotere afstanden voor. Volgens de aanklagers vormt de vuilstortplaats van Treater een groot risico voor omwonenden. ‘Shell stelt de eigen winsten boven de gezondheid van lokale gemeenschappen’, aldus Paul Horsman, campagneleider van Greenpeace Argentinië.

Shell, dat min of meer vrij spel heeft omdat Argentinië wegens een financiële crisis aan de uiterst neo-liberale eisen van het IMF moet voldoen, ontkent dat de wet wordt overtreden. Maar Greenpeace ziet dat anders.

Horsman van Greenpeace vindt dat Shell met twee maten meet. ‘In Europa is het verboden om giftig afval op openluchtvuilstortplaatsen te storten’, zegt hij. ‘Shell heeft de mond vol van duurzaamheid, maar als het zijn verantwoordelijkheid zou nemen, zou het de productie pas beginnen als de afvalverwerkingsfaciliteiten op orde zijn.’

De Volkskrant heeft een uitgebreide en rijke reportage over de gevolgen voor Patagonië van de handelwijze van Shell. Greenpeace sloeg daar vorig jaar alarm over in onderstaande video.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)