36

Sinds 2001 vluchtten niet zoveel asielzoekers naar veilig Nederland

Vooral Syriërs en Eritreeërs naarstig op zoek naar veilig heenkomen

Het afgelopen jaar is het aantal asielzoekers dat zijn toevlucht zocht in Nederland fors toegenomen. Dat meldt het CBS. Het aantal heeft sinds 2001 niet zo hoog gelegen. Ten opzichte van vorig jaar is er zelfs sprake van een verdubbeling, aldus het onderzoeksbureau. De meeste asielzoekers kwamen uit het door oorlog verscheurde Syrië en Eritrea.

Het CBS baseert zich op het aantal ingediende asielverzoeken. Hieruit concludeert het dat er in de eerste helft van 2014 12.300 asielzoekers naar Nederland zijn gekomen. In totaal 3.700 Syriërs en 3.500 vluchtelingen uit Eritrea. In voorgaande jaren kwamen de meeste asielzoekers uit Irak, Afghanistan en Somalië.

Eerder dit jaar was er veel ophef over het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Staatssecretaris Teeven had het aan tafel bij Sven Kockelman zelfs over duizend aanvragen per maand. En inderdaad: in april en mei was er even sprake van een piek in die twee maanden, daarna nam het aantal weer af. Teeven riep burgers destijds op waakzaam te zijn en melding te maken van asielzoekers in treinen. Wie iets verdachts zag, moet de autoriteiten inschakelen, aldus de staatssecretaris destijds.

Het CBS schrijft over de instroom van specifiek Eritreeërs en Syriërs:

Het aantal asielzoekers uit Eritrea vertoonde het afgelopen halfjaar een grillig verloop. In dat land worden op grote schaal mensen om politieke of religieuze redenen vervolgd. Hierdoor nam het aantal asielzoekers uit dit land naar EU-landen halverwege 2013 sterk toe. In eerste instantie gingen deze asielzoekers vooral naar Zweden en Duitsland. Mede onder invloed van activiteiten van mensensmokkelaars, kwamen in april en mei 2014 onverwacht grote aantallen Eritrese asielzoekers naar Nederland. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie in mei een aantal maatregelen aangekondigd. In juni kwamen vervolgens nog maar 200 Eritreeërs naar Nederland.

Het aantal asielzoekers uit Syrië liep de afgelopen maanden steeds verder op en kwam in juni uit op 900. De toename van het aantal Syrische asielzoekers hangt samen met de burgeroorlog aldaar.

Lees ook op Joop: Teeven slaat alarm om instroom Eritrese vluchtelingen en Goochelen met de asielcijfers van Teeven

NRC: CBS: meeste asielzoekers sinds 2001, vooral uit Eritrea en Syrië

Geef een reactie

Laatste reacties (36)