35

Single en in coma. En dan?

Wie beslist er dan of de stekker eruit mag of niet?

Alleenstaanden die niemand gevolmachtigd hebben en plotseling in een situatie komen waarbij iemand anders moet beslissen over hun leven, hebben een probleem

Dat zegt Bert Koppenol (72) vrijwilliger bij de NVVE: de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Hij helpt mensen die verder niemand hebben bij het uitvoeren van hun laatste wil. Op dit moment is hij de gevolmachtigde van vier alleenstaanden.

Reëel probleem
Het probleem dat Koppenol aanstipt is niet gering. De kans is zeer reëel dat de aankomende jaren meer alleenstaanden tegen zulke problemen aan zullen lopen. Alleen al omdat uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal alleenstaanden in de komende 12 jaar zal stijgen van 2,8 miljoen naar 3.3 miljoen. Dat het onderwerp behoedzaamheid vereist, ziet hij ook in zijn eigen omgeving.

‘Maak het bespreekbaar’
Een oplossing voor dit probleem is, volgens Koppenol, het bespreekbaar maken van dit onderwerp bij vrienden en of familie.

Ik laat wel eens het woord ‘dood’ of ‘levenseinde’ vallen, en kijk wat er gebeurt. Of ze hebben het niet gehoord, of ze willen er niet over praten.”

Volgens Koppenhol gaat het uiteindelijk om zelfbeschikking, zodat je zelf als laatste aan zet bent:

“Bespreek het in elk geval. Wie geen partner heeft, kan al een heel eind komen met een goede vriend.

Volkskrant.nl: ‘U sterft alleen, heb ik gezegd’

CC foto: Alex Proimos

Geef een reactie

Laatste reacties (35)