Laatste update 21:16
68

Slechts één op de vijf bestuurders staatsbedrijven is vrouw

Ondanks het wettelijke ‘streefcijfer’ van dertig procent, is slechts zo’n 20 procent van de bestuurders van staatsdeelnemingen een vrouw. Dat terwijl ze, nog steeds, vijftig procent van de totale wereldbevolking uitmaken.

De cijfers zijn afkomstig uit het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2016. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap had nou juist het verhogen van het aantal vrouwen aan de top benoemd als een van de speerpunten van haar beleid. Haar poging om een vrouwenquotum vast te leggen in de Wet bestuur en toezicht van 2015 mislukte echter. Daarom hebben we het nu over een streefcijfer, waar nou niet bepaald heel hard naar gestreefd is.

Jeroen Dijsselbloem en Eric WIebes, respectievelijk minister en staatssecretaris van Financiën, benoemden bijvoorbeeld tussen 2013 en 2017 maar liefst zeventien nieuwe topbestuurders bij staatsdeelnemingen. Slechts vier van die zeventien waren vrouw.

Drie van de negen staatsbedrijven hebben op bestuurlijk niveau alleen maar mannen werkzaam. Het Havenbedrijf Rotterdam, BNG Bank en Energiebedrijf Tennet zagen alle drie geen noodzaak om vrouwen toe te laten tot hun bestuur. Dat terwijl de raden van commissariaten geen enkel probleem hadden om geschikte vrouwen te vinden. Tien van de twaalf bedrijfsraden bestond voor ten minste 30 procent uit vrouwen.

Het streefcijfer van Bussemaker is op geen enkele manier bindend. Wel moeten alle bedrijven die het streefcijfer niet honoreren in ieder geval uit kunnen leggen waarom het zo moeilijk voor ze was om voor de verandering ook eens iemand te benoemen zonder mannelijke geslachtsdelen, en wat ze eraan willen gaan doen om dat te verbeteren. Defensiebedrijf Thales en NIO (financiële dienstverlening) konden echter zelfs niet eens de moeite nemen om een smoesje te verzinnen, of te doen alsof ze er iets aan zullen veranderen zodat ze aan de ‘pas toe of leg uit’ plicht zouden voldoen.

Deze dramatisch slechte scores zijn in ieder geval nog beter dan de hoeveelheid vrouwen in de top in het bedrijfsleven. Volgens de Female Board Index van 2017 is slechts 6,2 procent van de bestuurders van beursgenoteerde bedrijven in Nederland een vrouw. In alle overige 93,8 procent van de gevallen viel de keuze ‘toevallig’ op een man.

NRC: 20 procent bestuurders staatsbedrijven is vrouw

Foto: CC Gianfranco Blanco

Geef een reactie

Laatste reacties (68)