37

Slechts 22% aanvragers generaal pardon kreeg paspoort

Vluchtelingenwerk: Overheid creëert tweederangsburgers 

Als asielzoeker huis en haard moeten verlaten omdat je voor je leven moet vrezen, en bij de verwerking van je asielaanvraag in Nederland gevraagd worden om je geboorteakte en identiteitsbewijs te tonen. Het gebeurt in Nederland. Slechts 22% van de aanvragers van de generaal pardon-regeling in 2007 heeft een Nederlands paspoort ontvangen. Dat meldt Nieuwsuur.


Volgens de regeling had de groep recht op een Nederlands paspoort, maar een grote meerderheid van de aanvragers had de vereiste identiteitsbewijs niet, en ook geen geboorteakte.

Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk in Nieuwsuur:

De overheid creëert doelbewust tweederangs burgers.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie snapt de ophef niet en wijst erop dat hij de aanvragers op dezelfde wijze behandelt als alle andere vreemdelingen die een aanvraag doen.

Vreemdelingen die Nederlander willen worden, moeten aantonen wie zij zijn en welke nationaliteit zij hebben. Dat is belangrijk omdat identiteitsfraude moet worden voorkomen.

Coalitiepartij PvdA wijst via Kamerlid Kuiken op de verantwoordelijk van Nederland om iedereen ‘mee te laten doen’:

Iedereen in Nederland moet de kans krijgen volwaardig mee te doen in onze samenleving. Een Nederlands paspoort hoort daarbij. Helaas is dit voor veel mensen die onder het generaal gardon vielen onmogelijk. Zij hebben een permanente verblijfsvergunning, maar kunnen door strikte voorwaarden geen paspoort krijgen en dus geen Nederlander worden. De PvdA vraagt al langer aandacht voor hun situatie. Daarom wil ik dat de staatssecretaris de huidige voorwaarden snel gaat evalueren, zodat deze mensen ook een reële kans op het Nederlanderschap hebben.

Nieuwsuur: ‘Overheid creëert tweederangs burgers’

Brief staatssecretaris Teeven

Geef een reactie

Laatste reacties (37)