8

‘Sluit kind niet op in vreemdelingendetentie’

College voor de rechten van de mens brengt advies uit ... Plasterk: 'Ook hier problemen met mensenrechten'

De eerste rapportage van het kersverse instituut ‘College voor de rechten van de mens’, dat sinds vorig jaar bestaat, is uit en legt meteen een zware last aan de voeten van het Nederlandse kabinet. Kinderen zouden niet langer mogen worden opgesloten in vreemdelingendetentie. Daarnaast deed het college nog diverse andere adviezen die wets- of beleidswijziging noodzakelijk maken.

Het college doet onder meer de volgende aanbevelingen, met name op het gebied van vreemdelingenbewaring:

Kinderen mogen niet langer meer worden opgesloten in vreemdelingendetentie. Er moet gezocht worden naar alternatieven voor vreemdelingendetentie en als men toch tot detentie overgaat, dient er toegang tot medische en psychische zorg, rechtsbijstand en onderwijs te zijn. Asielzoekers moeten beschermd worden tegen uitbuiting, mensenhandel en andere misdrijven.

Daarnaast moeten detentiecentra waar asielzoekers worden vastgehouden aangepast worden, zodat ze beter zijn ingericht op vreemdelingendetentie, waar een zinnige dagbesteding mogelijk moet zijn. Bewaarders moeten onderwezen worden in mensenrechten om de menselijke waardigheid te waarborgen (ook bij onderzoek in en aan het lichaam). Ook zou het voorstel tot opslag van biometrische gegevens van vluchtelingen voor opsporingsdoeleinden moeten worden ingetrokken.

Andere aanbevelingen noemden het recht op juridische bijstand bij verhoor van verdachten, meer aandacht voor de rechten van gehandicapten, de rechten van gevangenen op de Caraïben, het herzien van het Nederlandse beleid ten aanzien van privacy en telefoontaps, en het bestrijden van mensenhandel en huiselijk geweld.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nam het rapport maandag in ontvangst en gaf toe dat hoewel Nederland internationaal gezien aardig scoort op het gebied van mensenrechten, dat er hier ook problemen zijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)