96

Sociale woningbouw kan het niet meer aan

Huurders met lage en middeninkomens steeds vaker in de problemen door regelgeving

Huurders met een laag inkomen komen in de problemen door de aangescherpte regels voor verhuurders. Dat meldt Trouw vrijdag.

Het is nu een jaar na de parlementaire enquêtecommissie over misstanden in de woningsector. Een voorbeeld van die misstanden is Vestia dat door risicovol speculeren aan de rand financiële afgrond raakte. Sindsdien, en na ingang van de nieuwe Woningwet in juli van dit jaar, zijn corporaties teruggekeerd naar de kern van hun bestaan: het huisvesten van kwetsbare mensen met lage inkomens. In Trouw spreken drie bestuurders van corporaties over de moeilijkheden die hier door de striktere regelgeving bij komen kijken. 

Corporaties zeggen dat ze gedwongen sociale huurwoningen in de verkoop moeten zetten, om vervolgens de opbrengsten in te kunnen zetten voor onderhoud en nieuwbouw. Maar omdat die nieuwbouwproductie de laatste jaren enorm is teruggevallen, is het aantal sociale huurwoningen ook drastisch gedaald. Daarnaast moeten de bedrijfskosten flink omlaag gebracht worden, waardoor bezuinigd wordt op onderhoud. Dat maakt dat kwaliteit van het bestaande aanbod in het geding raakt. Volgens Arjan Schakenbos van Vestia zijn renovatiekosten vaak zo hoog, dat het vervolgens moeilijk is de huren laag te houden. 

Schakenbos zegt daarover:

‘Pijnlijk is dat we de huren maximaal hebben moeten optrekken. Mijn grootste zorg voor de toekomst is de bereikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting voor mensen die het niet zo makkelijk hebben in deze samenleving. Op sommige plekken zien we dat onze bewoners moeite hebben hun huur te voldoen en daardoor betalingsachterstanden krijgen. Voorheen konden we duurdere woningen bouwen en verkopen om sociale huisvesting te betalen. Twee op de drie nieuwbouwwoningen werd neergezet door corporaties, nu nog geen kwart. De bouwproductie is ingestort en ondertussen moeten we sociale woningen verkopen.’

Het zijn niet alleen de huurders met lagere inkomens die in de knel komen. Steeds vaker geldt dat ook voor mensen met middeninkomens. Door de strakke inkomensgrenzen vallen zij vaak buiten de boot voor sociale huurwoningen, terwijl hun inkomen tegelijkertijd niet toereikend is voor de vrije sector. Om het huuraanbod te vergroten diende de SP al een motie in om de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen. Die motie werd verworpen door de partijen VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en de PVV.

Trouw: Huurders in de knel door strakke regels
cc-beeld: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (96)