130

SP boos om politieke stellingname CPB

Update: ook PvdA niet blij met conclusies CPB ... CPB pleit in rapport voor verkleinen basispakket zorg

Het CPB heeft er in het rapport ‘De prijs van gelijke zorg’ voor gepleit om het basispakket in de gezondheidszorg te verkleinen. Die politieke stellingname heeft de woede gewekt van SP-kamerlid Renske Leijten.

Het CPB schrijft:

Als het zorggebruik net zo hard blijft stijgen als in het afgelopen decennium, neemt het gemiddelde jaarlijkse zorggebruik in het leven voor mensen met alleen een basisopleiding toe van 40% van zijn inkomen in 2011 naar 70% in 2040, een toename met 6 duizend euro. Ook in een meer gematigd scenario neemt het zorggebruik met ruim 3 duizend euro toe. Dat is hoog in vergelijking met de ontwikkeling van het bruto inkomen dat in dezelfde periode met ongeveer 5 duizend euro toeneemt. Voor mensen met een hoge opleiding neemt het zorggebruik minder toe (met 2 tot 4 duizend euro), terwijl hun bruto inkomen veel sterker stijgt. Door verkleining van het basispakket of verhoging van het eigen risico kan de zorg beter worden afgestemd op individuele voorkeuren.

Het CPB voegt er aan toe dat als dat niet gebeurt de solidariteit onder druk zou komen te staan, omdat het zorggebruik naar verwachting het meest zal toenemen bij de mensen onderaan de maatschappelijke ladder. De SP vindt dat het CPB zich verre moet houden van het innemen van politieke standpunten. De overheid moet juist gezondheidszorg organiseren die toegankelijk is voor iedereen.

Update:

Ook de PvdA is niet blij met de CPB-conclusies. Woordvoerder Otwin van Dijk schrijft op de site van de PvdA:

De Partij van de Arbeid vindt de conclusie in het recente CPB-rapport om mensen met een laag inkomen een kleiner basispakket te geven een slecht advies. Wij willen geen verschil in zorg tussen mensen met een laag en een hoog inkomen. Toegankelijke zorg voor iedereen is een groot goed en de basis van solidariteit in ons zorgsysteem. Wij zijn tegen een tweedeling in de zorg op basis van inkomen. Dit moeten we dus te allen tijde voorkomen.

Trouw: SP hekelt ‘politieke stellingname’ CPB in zorgrapport

CPB: De prijs van gelijke zorg

Geef een reactie

Laatste reacties (130)