18

SP: Donner, stop met James Bondje spelen

Journalisten, ontwikkelingswerkers en politici mogen nu nog geronseld worden als geheime agenten

SP-Kamerlid Ronald van Raak wil dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten geen agenten en informanten meer mogen ronselen onder journalisten, ontwikkelingswerkers en politici. Hij vindt dat deze groep onafhankelijk moet blijven en geen verlengstuk mag worden van de overheid.

Van Raak wil dat er een uitzondering wordt gemaakt in de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten die in 2002 werd ondertekend. Deze stelt dat ‘iedere natuurlijke persoon’ gerekruteerd mag worden door de AIVD. Het SP-Kamerlid vindt dat dit niet langer kan. Onlangs kwam aan het licht dat de Zwolse activist en journalist Paul Kraaijer 25 jaar informant was van de AIVD. Hij verzamelde informatie uit linkse kringen als antiglobalisten en dierenactivisten.

Donner gaan een principiële discussie uit de weg”, zegt Van Raak in de Volkskrant. “Er is volgens mij iets grondig mis in dat wereldje. Daar geldt het motto ‘voor wat hoort wat’. De ene dienst levert informatie in ruil voor die van een andere. Levensgevaarlijk, die ruilhandel. Het kan toch niet zo zijn dat in Nederland een aanslag plaatsvindt omdat wij te weinig te bieden hadden aan beter geïnformeerde diensten? Verbeter de samenwerking, stop met James Bondje spelen, laat de Koude Oorlogstijd van wederzijds wantrouwen eindelijk voorbij zijn.

Ook is de veiligheid van de informant in het geding als hij een dubbelrol speelt. “Als in een oorlogsgebied een journalist wordt ontmaskerd als spion, lopen zijn of haar collega’s ook gevaar. Ze worden dan gerekend tot ‘de vijand’. Daarom is het ook onbestaanbaar dat medewerkers van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich in een land als Afghanistan zouden voordoen als journalisten, zoals ik heb opgevangen. Het veiligheidsargument geldt ook voor hulpverleners. Wat politici betreft: zij moeten de inlichtingendiensten controleren. Dat is al moeilijk genoeg.”

Volkskrant: SP: Verbod op ronselen AIVD onder journalisten

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (18)