60

SP en D66 eensgezind tegen rendementsdenken in het onderwijs

Maar de studenten die in Buitenhof ook aan tafel zitten reageren sceptisch 

In Buitenhof werd gedebatteerd over de bezetting van het Maagdenhuis van de UvA. Hoofdrolspeler in de bezetting van het Maagdenhuis en voorzitter van de Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen Gunnar de Haan en Anna Grebenchtchikova, van CNV Jongeren spraken met Kamerleden Jasper van Dijk van de SP en Paul van Meenen van D66.


Ontevreden studenten en docenten bezetten nog steeds het Maagdenhuis in Amsterdam en lijken hun acties alleen maar uit te breiden. De roep klinkt nu om landelijk verzet. De eisen: weg met de bezuinigingen. Weg met het rendementsdenken. En meer inspraak van studenten en medewerkers op het beleid van de universiteit.

Anna Grebenchtchikova wees op het verschil met de roemruchte bezetting van het Maagdenhuis in de jaren ’60. Toen stonden studenten tegenover docenten. Nu zijn het studenten en docenten tegenover de managementlaag. Beide Kamerleden spraken hun waardering uit voor de acties van de studenten. Paul van Meenen verwoordde dat onder meer als: “De studenten hebben een eind gemaakt aan de bezetting van het Maagdenhuis door het bestuur.”

Gunnar de Haan zei dat fijn te vinden, maar riep de Kamerleden op toch vooral de hand in eigen boezem te steken. Zolang in Den Haag het rendementsdenken wordt omarmd, waarbij economische waarden centraal staan, zal er volgens hem niets veranderen. Paul van Meenen ontkende dat ooit ondersteund te hebben. Een universiteit moet niet denken in termen van economische waarde, zo zei hij. “Ze moeten af van prestatieprikkels”, aldus Van Meenen.

Daarin vond hij Jasper van Dijk aan zijn zijde, die er aan toevoegde dat je kleine studies niet moet afschaffen omdat die onrendabel zouden zijn. Bovendien moeten universiteiten zich weer gaan beperken tot onderwijs en onderzoek en zich verre houden van vastgoeddeals. Paul van Meenen was het daarmee eens.

De twee studenten bleken niet bonder de indruk en Gunnar de Haan verweet beide partijen campagnepraatjes te bezigen. Op de vraag waarom hij de politici niet geloofde, zei hij: “Omdat ik het nu wel hoor, maar ik zie geen daden.” Paul van Meenen wees op de moties die hij heeft ingediend, maar dat die niet op een Kamermeerderheid konden rekenen, omdat de PvdA niet meestemde. Bussemaker heeft nu wel mooie woorden gesproken, maar zij en Sander Dekker zijn voorstanders van het rendementsdenken, aldus Jasper van Dijk. Gunnar de Haan was wederom niet onder de indruk. Hij verweet D66 dan toch iets fout te doen in de onderhandelingen voorafgaand aan hun moties.

Alle sprekers waren het er over eens dat de huidige toezeggingen van het bestuur van de UvA een wassen neus zijn en geen echte medenzeggenschap betekenen. Gunnar de Haan wees er op dat belangrijk is dat studenten niet alleen al dan niet kunnen instemmen met voorgestelde maatregelen, maar ze ook mede moeten kunnen vormgeven. Hij zegt dat de bezetters zeggenschap willen over de inrichting van de studie en de verdeling van het geld. Ook het kiezen van de rector zou hij ‘een mooi begin’ vinden.

Geef een reactie

Laatste reacties (60)