21

SP kritisch over WK-subsidie De Pers

Kamervragen over snoepreisje van 44.000 euro

De SP wil dat minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) onmiddellijk een einde maakt aan subsidies vanuit het ontwikkelingsbudget voor journalistieke snoepreisjes naar het WK. Hiertoe hebben de SP-Kamerleden Ewout Irrgang en Jasper van Dijk hem vandaag via schriftelijke Kamervragen opgeroepen.

Gisteren werd bekend dat veertien journalisten van dagblad De Pers met 40.000 euro subsidie van de NCDO naar het WK Zuid-Afrika zijn afgereisd. De NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) is een organisatie die zich richt op het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De reis zou bijdragen aan het kweken van meer begrip en bekendheid voor de ontwikkeling van Zuid-Afrika. 

Het SP-Kamerlid Irrgang reageert, samen met collega Van Dijk, kritisch:

“Dit betwijfel ik ten zeerste. Zo wordt uit dit budget bijvoorbeeld een ordinaire roddelrubriek bekostigd, zoals over de zogenaamde Bavaria Babes. Wat heeft dat in vredesnaam met de ontwikkeling van Zuid-Afrika te maken? Ook wordt van dit geld een vormgever bekostigd die ter plekke de pagina’s maakt en een eindredacteur die ter plekke alle stukken nakijkt op fouten. Moeten zij daarvoor echt de halve wereld over vliegen, kunnen zij dit niet gewoon op de redactie in Nederland doen?”

Irrgang vindt dat draagvlaksubsidies aan journalistieke producties drastisch moeten worden beperkt, ook omdat de journalistieke onafhankelijkheid hiermee in het geding kan raken. Het subsidiëren van dit soort snoepreisjes uit het hulpbudget is geen vorm van effectieve ontwikkelingssamenwerking. 

“Dit is pure verspilling van hulpgeld. Voor hetzelfde bedrag kunnen in Zuid-Afrika, waar aids een ware plaag vormt, honderden mensen een jaar lang aidsremmers krijgen.”

Geef een reactie

Laatste reacties (21)