178

SP: ontbied Israëlische ambassadeur

Update: SP-prominent Anja Meulenbelt zegt lidmaatschap op ... Nederland doneert 750.000 euro voor noodhulp aan Gaza

De SP-fracties van de Eerste en Tweede Kamer willen dat minister Timmermans zo snel mogelijk de Israëlische ambassadeur laat ontbieden. In een brief schrijven Emile Roemer en Tiny Kox dat de minister van Buitenlandse Zaken duidelijk moet maken ‘dat voortzetting van de operaties van het Israëlische leger in Gaza voor Nederland volstrekt onaanvaardbaar is’.

Kox en Roemer noemen de militaire actie van Israël in Gaza ’een regelrechte schending’ van het associatieverdrag tussen Europa en Israël waarvoor het naleven van mensenrechten een voorwaarde was.

Het enorme dodental, het grote aandeel burgerslachtoffers, onder wie veel kinderen, de absurde vernietiging van woonwijken, scholen, opvangcentra en nutsvoorzieningen, het afsluiten van Gaza voor internationale hulp aan de talloze slachtoffers van de recente geweldsexplosie, zijn op geen enkele wijze te rechtvaardigen. Het gegeven dat er volgens de VN Mensenrechtencommissaris redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van oorlogsmisdaden, accentueert het volstrekt absurde karakter van de militaire interventie van Israël in Gaza.

Indien deze ontoelaatbare geweldsexplosie niet stopt, moet de boodschap zijn dat er onvermijdelijke gevolgen zullen zijn voor de relaties tussen Nederland en Israel, aldus de SP.
Roemer en Kox verwachten dat Timmermans in overleg gaat met zijn Europese collega’s over de gevolgen van de Israëlische militaire operatie in Gaza.
“Wij vragen u daarom ook zo snel als maar mogelijk is met uw collega’s in de Europese Unie te overleggen over de gevolgen van het Israëlische militaire optreden in Gaza voor de uitvoering van dit verdrag.”

Update 20.28 uur
SP-prominent Anja Meulenbelt zegt haar lidmaatschap bij de SP op. Voor haar komt de brief van Roemer en Kox aan Timmermans ‘drie weken en anderhalfduizend doden te laat’.

Wekenlang heb ik tandenknarsend moeten aanzien dat mijn eigen partij, waar ik nota bene destijds lid van ben geworden omdat ze een goed Palestina/Israël standpunt hadden, niks deed toen er opnieuw een gruwelijke aanval op Gaza werd gepleegd”, schrijft ze op haar weblog.

De betrokkenheid van de SP bij het conflict is volgens haar afgebrokkeld tot een deprimerend minimum. Dat begon volgens haar al toen partijlid Harry van Bommel in een interview beweerde dat Hamas gedwongen moest worden een staakt-het-vuren te accepteren. Hij nam de uitspraak later terug, maar dat is voor Meulenbelt niet voldoende. Zeker niet nadat Roemer volgens haar ook nog ‘een slap stuk schreef waarin beide partijen worden aangesproken om het geweld te staken.

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking doneert 750.000 euro aan Gaza voor noodhulp. In totaal heeft Nederland inmiddels 2,75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp aan de bevolking van Gaza. Naast de 750.000 euro van vandaag en de 500.000 van vorige week is in mei al anderhalf miljoen gedoneerd aan de VN organisatie UNRWA. 

Trouw: SP: ontbied ambassadeur van Israel

Geef een reactie

Laatste reacties (178)