137

SP-programma ademt sfeer van regeren

Streng voor rijken en bedrijven … Meer coulance betreft pensioenleeftijd en Europa

De SP wil dolgraag regeren. Wie het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij leest merkt opvallende coulance op wat betreft de standpunten over Europa en de pensioenleeftijd. Daarmee sluiten ze samenwerking met de VVD zeker niet uit, maar makkelijk wordt het niet. De SP wil meer geld weghalen bij rijkere Nederlanders en bedrijven in de vorm van hogere belastingen en korting op toeslagen.

De SP wil door iets minder strenge bezuinigingen de economie een kickstart te geven. Dat moet gebeuren door te investeren in het onderhoud van woningen, het spoor- en wegennet en publieke gebouwen. Daarvoor heeft de SP 3 miljard begroot. Zo is te lezen in het programma ‘Nieuw vertrouwen’.

In het concept verkiezingsplan komen klassieke thema’s van de partij terug. Zoals bijvoorbeeld bescherming van werknemers, de SP is tegen versoepeling van het ontslagrecht, wil de minimumlonen beschermen en gemeenten moeten extra geld krijgen om te voorkomen dat ‘kinderen opgroeien in armoede’. Op 30 juni wordt op het partijcongres het definitieve programma vastgesteld.

De SP vindt dat met het liberale beleid van Rutte de druk te veel is komen te liggen bij de midden- en lage inkomens. Die moet veel meer bij de rijken en bedrijven liggen. Daarom wil de SP de bonussen bij banken volledig uitbannen, een inkomstentarief instellen van 65 procent voor mensen met een jaarinkomen van anderhalve ton, en de kinderbijslag en zorgpremie inkomensafhankelijk maken. Bedrijven met een winst boven de twee ton moeten ook meer belasting gaan betalen.

Opvallend is de meer coulante opstelling tegenover de verhoging van de pensioenleeftijd. Verhoging naar 67 jaar staan ze niet langer in de weg mits mensen met zwaar werk of een lang arbeidsverleden bespaard worden. Als toekomstige coalitiepartners daar genoegen mee nemen gaat de SP akkoord met een stijging vanaf 2020. Ook wat betreft Europa is de SP minder stellig dan in het verleden. Wanneer de EU zich toelegt op het ‘behoud van vrede, de bescherming van veiligheid en de bevordering van welvaart en welzijn voor iedereen’ is de SP bereid voorstellen te omarmen. De marktwerking in de zorg wil de SP ook stoppen, maar regelingen hoeven pas ‘op termijn’ worden teruggedraaid.

Op de kandidatenlijst zijn weinig nieuwelingen te ontdekken. Op de plaatsen één tot en met veertien staan huidige Kamerleden. Nieuwe namen op de lijst zijn onder andere Ike Teuling, oud-campagneleider kernenergie bij Greenpeace en Nicole van Gemert, directeur van Bont voor Dieren.

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (137)