Laatste update 20:30
33

SP royeert tientallen leden marxistische groeperingen

De SP heeft 33 leden geroyeerd omdat ze lid zijn van Rood, oorspronkelijk de jongerenbeweging van de partij, of van het Marxistisch Forum. Volgens de SP zijn dat zelfstandige politieke partijen en daarom is daar lid van zijn in strijd met het verbod op dubbellidmaatschap. Partijsecretaris Arnout Hoekstra stelt dat de verstoten leden geen keuze wilden maken. Op een aanbod in gesprek te gaan zouden ze niet gereageerd hebben. Volgens de SP is er sprake van infiltratie door “pressiegroepen met een klassiek-marxistische inslag” die de partij willen uithollen.

Een jaar geleden kwam de kwestie al tot een uitbarsting toen de SP zes leden er van beschuldigde uit te zijn op een machtsovername binnen de partij die zou zijn beraamd vanuit het Marxistisch Forum. De zes werden uit de partij gezet, waaronder de voorzitter van jongerenorganisatie Rood. Omdat de leden van Rood partij bleven kiezen voor de geroyeerden werd vervolgens de hele organisatie aan de kant gezet.

NRC schrijft:

Het Marxistisch Forum (MF) is een discussieplatform zonder ledenstructuur dat er voor pleit dat de SP een linksere koers volgt. Veel leden zien MF en Rood als verenigingen binnen de SP, maar de partij zelf ziet de organisaties als politieke partijen. De huidige royementen vanwege betrokkenheid of lidmaatschap bij Rood of het MF hebben grote consequenties voor de afdelingen Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, waar tientallen leden actief zijn.

Onder de nu aan de kant gezette leden zitten ook kandidaat-voorzitter Tijs Hardam en het Utrechtse Statenlid Michel Eggermont.

Rotterdammer Tijs Hardam stelt op Twitter dat zijn hele afdeling wordt getroffen door het royement.

Ook anderen reageren verontwaardigd.

cc-foto: It’s No Game

Geef een reactie

Laatste reacties (33)