74

SP: voorkom klassenjustitie op school, beperk de ouderbijdrage

De ouderbijdrage op basisscholen moet worden beperkt, dat schrijft Leergeld Nederland in een pamflet aan het basisonderwijs. Daarnaast moeten scholen meer rekening houden met ouders die niet in staat zijn de bijdrage te betalen. De organisatie die hulp biedt aan minder draagkrachtige ouders, constateert dat steeds meer kinderen de dupe worden van het niet kunnen betalen van de ouderbijdrage. De SP komt nu met een wetsvoorstel.

De hoogte van de bijdrage in het basisonderwijs verschilt sterk per school. De NOS meldt dat hoewel er scholen zijn die jaarlijks genoegen nemen met tien euro, er ook scholen bekend zijn waar de ouderbijdrage oploopt tot bijna 1500 euro per jaar. Geld dat wordt gebruikt voor schoolreisjes- en feesten of extra lessen en activiteiten.

Wetsvoorstel
Hoewel de bijdrage vrijwillig is en scholen ouders officieel niet kunnen dwingen de bijdrage te betalen, wordt er toch druk uitgeoefend door kinderen in het vooruitzicht te stellen dat zij bijvoorbeeld niet mee mogen met schoolreisje. Stichting Leergeld zegt ook dat er gevallen bekend zijn waarbij de school een incassobureau inschakelt. Soms wordt het schoolbord gebruikt als schandpaal waarop zichtbaar voor iedereen wordt bijgehouden wie wel en niet betaald heeft.

‘Dat zijn natuurlijk uitermate pijnlijke situaties en dat zou niet mogen gebeuren,’ aldus directeur Gaby van den Biggelaar van Leergeld Nederland. ‘Juist deze kinderen hebben vaak al niet veel en moeten dan de leuke extraatjes op school ook nog missen. We willen scholen er daarom met ons pamflet nog eens op wijzen dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Anders staan ouders onnodig onder druk.’

SP-Kamerlid Tjitske Siderius laat nu weten deze week met een wetsvoorstel te komen om een maximum te stellen aan de hoogte van de ouderbijdrage. ‘Het schooljaar is weer begonnen en dan krijgen we veel klachten van ouders. Die moeten dan bijvoorbeeld 500 euro betalen en worden flink achter de vodden gezeten door de school om te betalen, terwijl de bijdrage vrijwillig is en die ouders dat geld niet hebben. De school moet dan juist aan de kant van de ouders gaan staan om ze te helpen.’

Behalve een maximum hoogte van de bijdrage, wil Siderius ook dat wordt vastgelegd waar het geld voor wordt gebruikt. Op die manier moet worden voorkomen dat scholen de bijdrage gebruiken om andere tekorten weg te werken.

Vervelende kwestie
Woordvoerder Ad Veen van de PO-raad zegt dat de ouderbijdrage ook voor het onderwijs een vervelende kwestie kan zijn. ‘Je moet als school inschatten of ouders echt niet kunnen betalen. Dat is soms lastig. Maar je wilt graag activiteiten plannen en dat kost geld. Dat moet op een of andere manier toch worden betaald.’

Veen vindt het goed dat er aandacht wordt gevraagd voor ouders die de bijdrage niet kunnen opbrengen, maar zegt ook dat er geen sprake van is dat scholen andere tekorten wegwerken met gebruik van die bijdrage: ‘De hoogte van het bedrag wordt mede bepaald door ouderraden. Dat is niet een beslissing van de school alleen.’

Ook daar gaat het mis, denkt SP-Kamerlid Siderius. Zij wijst erop dat ouderraden vaak bestaan uit hoger opgeleide ouders met hoge inkomens, die weinig zicht hebben op de financiële mogelijkheden van ouders met lagere inkomens.
Hoewel de PO-Raad vast wil houden aan de ouderbijdrage, erkent de organisatie wel dat die tot een tweedeling kan leiden. Ad Veen: ‘Scholen zijn vrij om hun ouderbijdrage te bepalen, maar ik ben het ermee eens dat dit kan leiden tot klassenjustitie. Dat wil je niet als onderwijs.’

cc-foto: Topos Architecten

Geef een reactie

Laatste reacties (74)