297

‘SP-wens schendt Grondwet’

Frans Weisglas: 'Minister zijn 'van de Kroon' en mogen derhalve geen verplichting van hun partij aanvaarden'... Roemer: Afdracht door ministers is vrijwillig

Onlangs kondigde SP-leider Emile Roemer aan dat, mocht de SP in het kabinet komen, ook SP-ministers een deel van hun salaris moeten afstaan aan de partijkas, geheel volgens de afdrachtregeling van de partij. Welk percentage ze moeten inleveren, wist Roemer nog niet te vertellen. Voormalig Kamervoorzitter en VVD-lid Frans Weisglas betoogt in een opiniestuk dat dit helemaal niet mag. ‘Als dienaar van de Kroon kunnen ministers geen verplichting van hun partij aanvaarden’, aldus Weisglas.

Ministers en staatssecretarissen zijn volgens de Grondwet ‘van de Kroon’. Hoewel ze worden voorgedragen door hun partij, zijn ze vanaf moment van beëdiging door het Staatshoofd ‘dienaar van de Kroon’. Derhalve treden ze niet meer op als partijpoliticus, maar werken ze in het algemeen belang. Alle uitspraken zijn namens het kabinet.

Weisglas schrijft:

Als dienaar van de Kroon kunnen ministers geen verplichting van hun partij aanvaarden. Zij zouden daarmee meer dan de schijn wekken niet in het algemeen belang, maar in het belang van de SP te werken. Het staat hun vrij om vrijwillig desnoods hun hele salaris aan de partij of aan een ander doel te schenken. Een formeel vastgelegde verplichting om dat te doen, als voorwaarde voor het ministerschap, is onacceptabel.

De oud-Kamervoorzitter roept de andere politieke partijen op vooraf aan de SP duidelijk te maken dat van samenwerking in een coalitie geen sprake kan zijn wanneer toekomstige SP bewindslieden tot deze verplichting gedwongen worden.

Emile Roemer laat in een reactie weten dat, mocht de SP in het kabinet komen, alle afdrachten door ministers op vrijwillige basis zullen geschieden. Tegenover Frontbencher zegt hij:

Mochten wij eventueel ministers mogen leveren, dan ontvangen zij gewoon hun salaris rechtstreeks van het Rijk, in tegenstelling tot onze volksvertegenwoordigers die een overeenkomst van sessie hebben getekend. Het staat vervolgens iedereen vrij te doen met zijn of haar geld wat hij of zij wil. Wanneer iemand een bijdrage levert aan een stichting of een fonds of een kerk staat hem of haar dat ook vrij.”

Frontbencher: ‘Ook SP- ministers zijn van de Kroon’

Geef een reactie

Laatste reacties (297)