90

SP wil parlementaire enquête over zorgfraude

Te hoge declaraties leiden tot te hoge zorgpremies

De SP wil een parlementaire enquête naar de georganiseerde zorgfraude. Uit een conceptrapport over fraude in de zorg blijkt dat ziekenhuizen te hoge declaraties hebben ingediend en niet- noodzakelijke behandelingen hebben uitgevoerd.

SP-Kamerlid Renske Leijten wil een parlementaire enquête naar de georganiseerde zorgfraude:

In de afgelopen weken krijgen we een steeds beter beeld van de georganiseerde zorgfraude. De Telegraaf bericht zaterdag over adviesbureaus die actief aanzetten tot het indienen van te hoge declaraties. Tegelijkertijd blijkt uit een achtergehouden onderzoek dat zorgverzekeraars geen belang hadden om de declaraties te controleren, zij zagen dit als kostenpost. En de premiebetaler zag zijn premie onterecht stijgen. Dit is voldoende reden om een uitgebreid onderzoek te doen naar het zorgstelsel.

Leijten wil dat het onderzoek zich richt op de vraag waarom het tot 2011 moest duren dat er onderzoek werd gedaan naar de rechtmatigheid van declaraties:

Daarbij moet we zeker ook kijken naar het effect van dit declaratiegedrag op de zorgkostenstijging in zijn geheel. Uiteindelijk zal uit het onderzoek een analyse moeten maken van het ontstaan van het stelsel, het ontsporen ervan en alternatieven moeten aandragen.

Het vertrouwen in minister Schippers is bij Leijten tot het nulpunt gedaald:

De minister roept al jaren dat we moeten bezuinigen, dat de patiënt kostenbewust moet worden gemaakt en zelf mee moet betalen via het eigen risico. Aan de andere kant heeft ze de sluizen openstaan voor zorgverzekeraars om winst te maken, voor adviesbureaus om te cashen en specialisten en bestuurders om flink te graaien. Deze minister heeft de premiebetaler onterecht te hoge premie laten betalen en is altijd blind en doof geweest voor kritiek, signalen en alternatieven.

Donderdag vergadert de Kamer over de zorgfraude.

Geef een reactie

Laatste reacties (90)