28

Speciale scholen moeten deuren sluiten door bezuinigingen

Kabinet wil rem op toename aantal zorgleerlingen

Door bezuinigingen in het speciaal onderwijs zullen deze zomer al een aantal scholen de deuren sluiten. De schoolbesturen lopen vooruit op de invoering van het zogenoemde passend onderwijs in 2014. Dat zal veel leerlingen die extra begeleiding nodig hebben dwingen om toch naar reguliere scholen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met een handicap of een ontwikkelingsstoornis als autisme of ernstige ADHD, zo meldt de Volkskrant maandag.

Het kabinet vindt dat het aantal leerlingen dat naar speciale scholen gaat te hard toeneemt. In 2003 waren dat er 54 duizend, in 2011 al 69 duizend. Die groei moet worden afgeremd. Een voorgenomen maatregel van het kabinet-Rutte I om 300 miljoen te bezuinigen op passend onderwijs werd na grote protesten geschrapt. Toch moet in veel onderwijsregio’s het geld worden herverdeeld, schrijft de Volkskrant. Uit een inventarisatie van de krant blijkt dat een aantal scholen deze zomer al de deuren moet sluiten:

In Breda heeft onderwijskoepel Het Driespan besloten de school Het Kristal te sluiten. Tachtig leerlingen met een autistische stoornis kunnen er na de zomervakantie niet meer terecht. (..)

In Zwolle houdt deze zomer Het Lumeijn op te bestaan. In dit orthopedagogisch-didactisch centrum werden 200 vastgelopen vmbo-leerlingen met extra zorg naar een diploma geleid. Oscar, een vergelijkbare school voor vmbo- en havoleerlingen in Apeldoorn, zal in 2015 de deuren sluiten.

Op andere plekken betekenen de bezuinigingen dat scholen fuseren en leerlingen dus verder moeten reizen voor speciaal onderwijs.

Volkskrant: Scholen voor autisten gaan dicht door bezuinigingen

Geef een reactie

Laatste reacties (28)