59

Speech Obama over olieramp valt slecht

Slate: ‘Deed bijna terugverlangen naar Bush’ … Huffington Post: ‘Vreselijk. Te weinig details, niet groots’ 

In zijn eerste televisietoespraak vanuit de Oval Office in het Witte Huis heeft de Amerikaanse president uiteen gezet hoe ernstig de olieramp in de Golf van Mexico is. Commentatoren bekritiseren het gebrek aan concrete maatregelen en toekomstvisie.

Door redactie Joop
Obama beloofde alle middelen in te zetten om de ramp te overwinnen en BP te laten opdraaien voor de kosten. Ook wees hij in zijn 18 minuten durende toespraak op het belang van schone energie. Hij riep de Amerikanen op “het momentum te grijpen” en een einde te maken aan de “eeuwlange verslaving aan fossiele brandstoffen”. HIj bekritiseerde de olie-industrie die met een krachtige lobby decennialang het inzetten van andere energiebronnen heeft tegengewerkt.
“Nu is het moment aangebroken voor deze generatie om een nieuwe nationale missie te kiezen, de Amerikaanse innovatieve kracht te ontketenen en de controle over onze toekomst te bemachtigen.”
Hij beloofde met een lange-termijn plan te komen om het getroffen gebied te herstellen en maakte benoeming bekend van Ray Mabus, oud-gouverneur van Mississippi, om dat plan te ontwikkelen.

Klik hier voor de volledige tekst van de speech.

De toespraak bevatte weinig concrete toezeggingen en zijn oproep voor meer zonne-energie is geen directe oplossing voor de acute problemen. Progressieve Amerikaanse opiniesites reageren genadeloos op de speech. Slate, een opiniesite die eigendom is van de Washington Post, stelt in een kop ‘Is dit alles wat je te bieden hebt?’ en laat een commentator constateren dat hij bij het zien ‘bijna terugverlangde naar Bush’. De Huffington Post bekritiseert het presidentiële betoog wegens gebrek aan details en visie. Politiek redacteur Jason Linkins vraagt zich af wat nu eigenlijk de bedoeling was van deze vreselijke speech.

Obama heeft lang gewacht met het geven van een speech vanuit het Witte Huis, het krachtigste communicatiemiddel dat een Amerikaanse president tot zijn beschikking heeft. De New York Times schrijft dat zijn vier voorgangers al veel eerder in hun presidentschap een dergelijke toespraak hadden gehouden.

Geef een reactie

Laatste reacties (59)