14

Spermabanken maakten voor 2004 grove fouten

'Vrouwen zijn niet verkeerd voorgelicht, ze zijn besodemieterd'

In het verleden is er veel mis gegaan bij Nederlandse spermabanken. Voor 2004, toen het anoniem donorschap nog bestond, hebben donorkinderen valse persoonsgegeven gekregen over hun donor, konden mannen jarenlang doneren en zo vele nakomelingen verwekken en zouden vrouwen ten onrechte zijn beloofd dat ze meerdere kinderen van dezelfde donor zouden krijgen. Dat meldt EénVandaag.

EénVandaag brengt woensdagavond de misstanden aan het licht. Hans van Hooff, van het FIOM, de organisatie voor afstammingsvraagstukken, vertelt in de uitzending dat vrouwen niet verkeerd zijn voorgelicht, maar zijn besodemieterd. De misstanden kwamen aan het licht nadat anonieme donoren en donorkinderen elkaar gingen opsporen na het doen van een DNA-test. Daarna is onomstotelijk komen vast te staan dat er zeer onzorgvuldig is omgegaan met sperma en persoonsgegevens van donoren.
Volgens Van Hooff gaat het over de praktijken in de jaren ’80 en ’90. Hij onderzoekt momenteel 110 donorbroers en zussen. Onderzocht wordt of de kinderen daadwerkelijk zijn verwerkt uit zaad van dezelfde donor. In bijna driekwart van de tot nu toe onderzochte gevallen is de geregistreerde donor niet de daadwerkelijk donor. Maar liefst 24 van de 34 kinderen hebben niet dezelfde donor, zoals hen wel altijd is voorgehouden. 

Deze praktijk doet denken aan de Amerikaanse documentaire Donor Unknown waarbij een meisje via een donorregistratiewebsite ontdekte dat ze meer dan 50 broers en zussen had. Sommigen van haar halfzussen vertellen in de documentaire bang te zijn dat ze tijdens het uitgaan verliefd worden op een halfbroer omdat er zoveel kinderen van dezelfde donor blijken te zijn.

De fouten vonden plaats voor de wet in 2004 een einde maakte aan anoniem donorschap. Nu moeten de gegevens van de donor zijn opgeslagen zodat het kind altijd zijn of haar afkomst kan achterhalen.

Eén Vandaag: Misstanden bij spermabanken

Geef een reactie

Laatste reacties (14)