Laatste update 21:32
46

SP’ers provincie Limburg verlaten partij na conflict over tolerantie

Mag je als linkse politicus burgers oproepen zich verdraagzamer op te stellen tegen arbeidsmigranten en vluchtelingen? In Limburg leidde die vraag tot een conflict tussen enkele gekozen volksvertegenwoordigers en het partijbestuur nadat gedeputeerde Daan Prevo die oproep had gedaan. De gemoederen liepen zo hoog op dat een van de twee SP-gedeputeerden en vijf van de acht SP-leden van Provinciale Staten (waaronder de fractievoorzitter) uit de partij zijn gestapt.

NRC schrijft:

Volgens Edwin Bus, negentien jaar Statenlid en de enige van de vijf opgestapten die op persoonlijke titel verdergaat, stuurde de leiding van de SP aan op het vertrek van Prevoo, die te veel zou afwijken van de partijlijn. “De druppel was een artikel van de gedeputeerde in De Limburger waarin hij de Limburgers opriep wat toleranter te zijn ten opzichte van buitenlandse arbeidskrachten en vluchtelingen met een status. Daarna hebben pittige gesprekken plaatsgevonden tussen de landelijke top, Prevoo en Bram Schaminée, onze fractievoorzitter. Landelijk voorzitter Ron Meyer en de zijnen vonden dat Prevoo diende te vertrekken. Wij vonden dat we met acht Statenleden en twee gedeputeerden moesten beginnen en met acht Statenleden en twee gedeputeerden moesten eindigen.”

Een woordvoerder partij erkent tegen over NRC dat er ‘pittige’ discussies hebben plaatsgevonden. “Dat ging over Prevoos uitspraken over buitenlanders. Een deel van onze leden vond daar dat je oprechte zorgen niet kunt afdoen als intolerantie.”

De oproep tot verdraagzaamheid was overigens niet de enige kwestie waarover irritatie bestond. De SP vormt sinds drie jaar een coalitie met CDA, PvdA, VVD en D66 in de provincie waar de PVV met negen zetels als tweede partij eindigde bij de provinciale verkiezingen. Het partijbestuur zou steeds minder ruimte bieden om compromissen te steunen. Zo was er kritiek op de steun van Prevoo voor een windmolenpark in Venlo.

In een verklaring zeggen de dissidente volksvertegenwoordigers:

De partij lijkt echter steeds verder af te drijven van de eerder ingezette koers om meer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien is ons op meerdere momenten duidelijk geworden dat er vanuit de partij onvoldoende vertrouwen is in de koers en aanpak van de fractie. Ook heeft de partij veel te weinig oog voor wat wij doen en geen waardering voor de behaalde resultaten. Door dit alles werd het voor ons steeds moeilijker om onze vierjarige missie te voltooien.

cc-foto: SP Groningen

Geef een reactie

Laatste reacties (46)