392

Speurtocht naar Europese extremisten

Massamoordenaar: 'Ik handelde niet alleen' … 'nog twee cellen actief' … dader claimt bestaan van 80 'martelaren' ... [Update] Noorse geheime dienst had Breivik in het vizier

De Britse politie is op zoek naar mogelijke handlangers van de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik. Hij had ook contact met een Nederlandse rechts-radicaal.

Update 21.00

De Volkskrant meldt dat de Noorse geheime dienst (PST) Anders Behring Breivik in maart al in het vizier had, omdat hij chemicaliën had gekocht. De aankoop was echter “onvoldoende bewijs om Breivik actief in de gaten te gaan houdem”. Dit zei de chef van de PST Janne Kristiansen, vandaag op de Noorse televisie.

Update 16:05

Breivik, de 32-jarige man die bekend heeft de massamord in Noorwegen op zijn geweten te hebben, verklaarde tegenover de rechter dat hij niet alleen opereerde. De Volkskrant

Hij zei vandaag tijdens zijn voorgeleiding tegen de rechter dat hij ‘met twee andere cellen’ in een organisatie heeft gewerkt. Dat heeft de rechtbank in Oslo zojuist bekendgemaakt. De rechtbank wilde niet verder op die claim ingaan.

Breivik verklaarde de jongeren te hebben vermoord omdat hij de toekomst van de Arbeiderspartij wilde vernietigen.

————————————

In zijn 1500 pagina’s tellende manifest, dat hij kort voor uitvoering van zijn terreurdaden rondstuurde, stelt Breivik dat hij deel uit maakt van een groep van tachtig ‘solo martelarencellen’. Deze personen zouden verspreid zijn over Europa en bereid zijn zijn voorbeeld te volgen om met extreem geweld te pogen regeringen omver te werpen. Het manifest heeft als datering ‘Londen, 2011’. 

Scotland Yard probeert te achterhalen of Breivik de afgelopen jaren Engeland heeft bezocht en met wie hij contact heeft gehad. Zelf verklaart hij in 2002 gerecruteerd te zijn door ene Richard op een bijeenkomst van extremisten waar acht mensen aanwezig waren. De groep zou zich willen verzetten tegen regeringen die ‘tolerant zijn ten opzichte van de islam’. Ieder lid van een politieke partij die migratie van moslims heeft ‘toegestaan’ zou doelwit zijn en ‘de doodstraf’ verdienen.

De Britse Telegraph schrijft:

Scotland Yard’s afdeling voor binnenlands terrorisme tracht de zeven anderen te identificeren die aanwezig waren op de oprichtingsbijeenkomst van de ‘European Military Order and Criminal Tribunal’ van ‘Knights Templar’ in Londen in april 2002.

Trouw biedt een overzicht van de groei van rechts-extremisme in Scandinavië die parallel loopt aan de opkomst van populistische partijen die radicale taal uitslaan over het opruimen van de ‘multiculturele samenleving’. 

Zo nam een schutter in Malmö maandenlang buitenlanders onder vuur, een herhaling van een vergelijkbare serie in de jaren negentig. De laatste schutter doodde er een, voordat hij in december werd gearresteerd. De Scandinavische politieke bewegingen zelf zijn tegen geweld en aanvaard binnen het politieke spectrum, zeker ook de Noorse Fremskrittspartiet, waar Anders Breivik lid van was. Veel standpunten, zoals de kritiek op multiculturalisme, zijn door andere partijen overgenomen. De laatste jaren klonken wel waarschuwingen dat er in Scandinavië radicalere cellen ontstonden, die via internetfora contact hielden en de radicaal-rechtse partijen te slap vonden.

De Nederlandse veiligheidsdienst AIVD stelde vorig jaar dat de aanhang van rechts-extremisme in Nederland ‘afkalvend’ is. De dienst richt zich daarbij vooral op klassieke neonazi groeperingen. Breivik keerde zich af van dergelijke clubs en stond een op een andere leest geschoeid nationalisme voor. Hij heeft voor zo ver bekend Nederland nooit bezocht. Wel noemt hij Nederland in zijn manifest diverse malen als voorbeeld. Het Reformatorisch Dagblad geeft een overzicht met uitspraken als:

‘Nederland, dat eeuwenlang een toevluchtsoord was voor vrije denkers, wordt steeds meer een totalitaire staat als een direct resultaat van massa-immigratie in het algemeen en moslimimmigratie in het bijzonder.’

Breivik schrijft dat hij een Nederlander deel uit maakt van de groep. Wie dat is, is onbekend. Op de Nederlandse anti-islam en anti-immigratie-site Artikel 7 bediende vorig jaar wel een reageerder zich van de nickname Knights Templar. In een artikel waarin een wetenschapper van de Universiteit wordt aangevallen vanwege zijn standpunt over migratie  schrijft Knights Templar: “een tragedie dat ook deze man de bakermat van de Westerse beschaving ontkent.”

cc-foto: Earthworm

Geef een reactie

Laatste reacties (392)