647

‘Splitsing CDA dreigt’

Update: Onverkorte versie interview met Nova … Noodoproep van Cees Veerman ondertekend door zestig CDA'ers in NRC … Verzet tegen formatie veel breder dan 'oude garde'

Cees Veerman, oud-minister van Landbouw, en zestig andere CDA’ers uit alle lagen van de partij, doen in een open brief aan ‘Beste partijvrienden’ een oproep te stoppen met deze formatie. Ze vrezen splitsing van de partij.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

In de brief geschreven op initiatief van Veerman, thans voorzitter van het bestuur van het wetenschappelijk bureau van de partij, zetten de ondertekenaars hun zorgen over samenwerking met de PVV uiteen. Ze stellen dat het een misvatting is dat de weerzin tegen samenwerking met de PVV alleen onder de oudere generatie leeft. Veerman werd voor het eerst minister in het eerste kabinet Balkenende waar ook de LPF deel van uit maakte. Een verkenning van een rechts kabinet lag inderdaad voor de hand, schrijft Veerman, maar maakt inmiddels ook duidelijk wat er mis is met die coalitie.   

Nu echter op voorhand duidelijk is dat de vorming van een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV leidt tot een scheiding der geesten in de samenleving en een grote verdeeldheid in het CDA, roepen wij de fractie op om in te zetten op saamhorigheid en af te zien van deelname aan dit kabinet, een kabinet dat zo polariserend blijkt uit te werken. De beoogde coalitie is noch in het belang van het land, noch in het belang van onze partij. De zorgen van de kiezer moeten in een minder omstreden coalitie van een doordacht en doortastend antwoord worden voorzien.

Het gaat de ondertekenaars, waaronder Herman Wijffels, niet alleen om de principiële afwijzing.

In de komende kabinetsperiode moeten forse maatregelen worden genomen om de gevolgen van de economische crisis op te vangen en de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Deze keuzes vragen een offer van alle Nederlanders. Een breed draagvlak in politiek en samenleving is nodig om deze moeilijke keuzes aan de burgers uit te leggen. Ook hier moet geconstateerd worden dat de beoogde coalitie deze voorwaarde niet kan vervullen. 

En in de brief wordt gewaarschuwd voor de gevolgen voor de partij zelf:

Tenslotte zijn wij bezorgd over de toekomst van het CDA. Niet eerder in haar dertig jaar bestaan heeft regeringsdeelname tot zoveel interne en publieke discussie geleid. In een poging de verloren kiezers terug te winnen, dreigt de partij zich te vervreemden van een belangrijk deel van de achterban, die op 9 juni wel op het CDA heeft gestemd. Daarbij is nog niet gezegd dat het CDA in een coalitie met de VVD en PVV voldoende profiel kan maken om de verloren kiezers opnieuw voor zich te winnen. Integendeel, door deelname aan deze coalitie bekent het CDA zich nadrukkelijk tot de rechts-conservatieve stroming en verlaat daarmee de vertrouwde middenpositie in het politieke landschap. Een afsplitsing dreigt.

De ondertekenaars zijn onder meer Cees Veerman, voorzitter bestuur van het WI voor het CDA; Tineke Lodders, oud-voorzitter CDA; Herman Wijffels, oud-voorzitter SER; Hanja Maij Weggen, oud-minister Verkeer en Waterstaat; Quinten Weeterings, voorzitter CDJA Noord-Brabant; Egmond Evers, voorzitter CDJA Maastricht; Frans Andriessen, oud-fractievoorzitter, oud eurocommissaris; Bert de Vries, oud fractievoorzitter, oud-minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Sjeng Kremers, oud gouverneur van Limburg.

Update 11:30

Veerman maakt zich ernstige zorgen om de inperking van de vrijheid van godsdienst. Zo legt hij uit in Tros Kamerbreed. De PVV gaat volgens hem in tegen de geloofsovertuiging van een kwart mensen op de wereld. De vrijheid van godsdienst mag dan wel vastliggen in de Grondwet, maar door de uitlatingen van Wilders “moeten de rechten en plichten goed in de gaten worden gehouden”. 

Eerder werden opmerkingen van Lubbers en oud-premier Piet de Jong gebagatelliseerd door de CDA-top. Dat heeft Veerman niet verbaasd, maar hij wil wel benadrukken dat de kritiek van CDA’ers komt die “levenslang de partij gediend hebben, in de politiek hebben gezeten en gedurende de jaren veel levenswijsheid hebben opgebouwd.” 

Als het PVC-kabinet er toch komt, stapt Veerman echter niet uit zijn partij. “Als je van elkaar houdt, moet je ook de kwaaie tijden met elkaar doorstaan.” Hij laat weten zich niet als een ‘luis in de pels’ te gaan gedragen, maar te hopen op ‘betere tijden’ en daar zijn steentje aan bij te willen dragen.

Wilders laat via een tweet weten dat de CDA-prominenten zijn kiezers demoniseert. “Wacht onderhandelingen af en stop met het demoniseren van 1,5 miljoen kiezers”, twitterde hij zaterdagochtend. Veerman wilde in Tros Kamerbreed niet ingaan op deze reactie van Wilders. “Ik stel alleen maar vast dat een partij als het CDA in beginsel al niet in zee moet gaan met de PVV die de vrijheid van godsdienst niet respecteert”, aldus Veerman.

 

NRC Handelsblad: CDA’ers voeren druk op fractie op

Geef een reactie

Laatste reacties (647)