8

Staat aangeklaagd om opslag privé-data

Europese Hof van Justitie bepaalde eerder: 'Opslag niet noodzakelijk'

Een aantal Nederlandse organisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de opslag van gegevens over ons internet- en telefoniegebruik. De overheid doet dat in het kader van terrorisme en criminaliteit bestrijding.

Het Europese Hof van Justitie bepaalde eerder dit jaar dat het een zware aantasting van de privacy van burgers betreft. Daarnaast vindt het Hof het onduidelijk of vastlegging van die gegevens echt noodzakelijk is.

Ondanks de uitspraak van het Hof heeft de Nederlandse regering de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie niet buiten werking gesteld. Internetproviders en telefoniebedrijven bewaren de gegevens zes tot twaalf maanden. Wanneer Justitie om inzage vraagt in deze gegevens, zijn zij verplicht deze te tonen.

Organisaties die het kort geding aanspanning tegen de overheid zijn onder meer privacy-voorvechter Privacy First, internetprovider BIT, journalistenvereniging NVJ, het Nederlands Uitgeversverbond (publiekstijdschriften), NDP Nieuwsmedia en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

RTL Nieuws: Staat aangeklaagd om opslaan privé data
cc-foto: Jer Thorp

Geef een reactie

Laatste reacties (8)