43

Stapel aan psychologisch onderzoek onderuitgehaald

Gepubliceerde onderzoeken lijken gebaseerd op drijfzand … Herhaling van experimenten geeft wezenlijk andere uitkomsten

Het merendeel van de gepubliceerde psychologische onderzoeken blijkt gebaseerd te zijn op drijfzand. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag. Wanneer experimenten waar de studies op gebaseerd zijn worden herhaald, is de uitkomst van zo’n 60 tot 65 procent van de onderzoeken wezenlijk anders.

Zo’n 270 psychologen herhaalden de afgelopen vier jaar honderd onderzoeken die in 2008 zijn verschenen in drie vakbladen. De uitkomsten van die herhaalde onderzoeken staan vrijdag in het blad Science: slechts 39 procent van de oorspronkelijke studies kon met succes worden gereproduceerd. “Bij 83 procent bleken de cijfers bij herhaling minder sterk; en gemeten effecten bleken in de herhaling gemiddeld nog maar half zo groot”, aldus de Volkskrant.

Brian Nosek, initiatiefnemer van de massale reproductie en psychologiehoogleraar, legt in de krant uit waarom de uitkomsten vaak niet herhaalbaar zijn:

Nieuwe, positieve en mooie resultaten hebben meer kans om door de selectie en in de vakbladen te komen. Daardoor kan het gebeuren dat negatieve resultaten juist worden weggelaten. De gepubliceerde vakliteratuur kan zo mooier worden dan de werkelijkheid.

Het vermoeden is nu dat van de hele psychologische literatuur voor misschien wel 80 procent of meer niet klopt. Wel moet onderstreept worden dat deze studie over wetenschappelijke detailzaken in de sociale en cognitieve psychologie gaat. Het is niet zo dat therapieën of diepe inzichten nu direct op het spel staan.

De Volkskrant: Merendeel psychologische studies lijkt gebaseerd op drijfzand

cc-foto: Tim Sheerman Chase

Geef een reactie

Laatste reacties (43)