23

Steeds meer gedonder en nattigheid

KNMI analyseert klimaat: Zeespiegel stijgt, winters worden natter, zomers droger

Net als de rest van de wereld krijgt ook Nederland de komende decennia te maken met ingrijpende veranderingen in het weer. Winters worden zachter en natter, zomers worden droger, met gevolgen voor de landbouw. Hagel- en onweersbuien, nu al vaak een bron van verkeersinfarcten, nemen toe. De gemiddelde temperatuur kan in 2085 zo’n 3,7 graden hoger liggen.


Zeist onweerHet KNMI heeft vier nieuwe klimaatscenario’s berekend voor de toekomstige klimaatveranderingen in Nederland, gebaseerd op de meest recente resultaten van het klimaatonderzoek en het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC. Volgens het KNMI zullen veel van de huidige klimaattrends in de toekomst doorzetten. De temperatuur stijgt verder: het meest in de winter, het minst in de lente. Op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 graden rond 2050 en kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bordeaux.

Over het toenemende noodweer zegt het KNMI:

In Nederland zullen hagel en onweer in de toekomst heviger worden. Meer waterdamp leidt tot meer condensatiewarmte, waardoor de sterkte van verticale bewegingen in wolken toeneemt en het vaker hagelt en onweert, met grotere hagelstenen. Per graad opwarming neemt het aantal bliksemslagen bij onweer toe met ongeveer 10-15 procent. De grootste verandering zit in de WL- en WH-scenario’s. In 2050 komt extreme hagel in deze scenario’s ten minste twee keer zo vaak voor als in de referentieperiode 1981-2010.

Het nieuwe klimaatrapport is overhandigd aan staatssecretaris  Wilma Mansveld (PvdA) van Infrastructuur en Milieu. Volgens Mansveld is er geen reden om het kabinetsbeleid aan te passen en hebben nieuwe maatregelen alleen zin in Europees en mondiaal verband.

cc-foto: Ted van den Bergh; infographic: KNMI

Geef een reactie

Laatste reacties (23)