11

Steeds meer gemeenten tegen boren naar schaliegas

Drieëndertig weigergemeenten ... Twee derde zal verzet niet opgeven

Al 33 gemeenten hebben zich uitgesproken tegen de winning van schaliegas op hun grondgebied. Dat meldt het Financieele Dagblad. Naar schatting 170 van de 400 Nederlandse gemeenten hebben schaliegas of het even omstreden steenkoolgas in de bodem.

Volgens energiebedrijven bevat de Nederlandse bodem voor miljoenen euro’s aan schaliegas, maar het wordt steeds onzekerder of het gas ooit naar boven gehaald zal worden. Schaliegas zit opgesloten in gesteente in de ondergrond, en bij de winning worden onder meer schadelijke chemicaliën gebruikt. Er zijn ook veel boorputten nodig, gemeentebesturen en bezorgde burgers vrezen daarom voor milieu- en horizonvervuiling.
Volgens het FD voert een kleine groep tegenstanders van boringen momenteel een internetoffensief om de publieke opinie te beïnvloeden.

Op dit moment mag er in Nederland nog niet geboord worden naar schaliegas. Den Haag heeft de proefboringen opgeschorst in afwachting van een onderzoek naar de milieueffecten, waarvan de resultaten dit jaar verwacht worden. Van de 33 “weigergemeenten” heeft een derde aangegeven het standpunt eventueel aan te passen als de onderzoeksresultaten daar aanleiding toe geven.

Overigens kan het Rijk de gemeenten wel buitenspel zetten, maar toen dat in 2010 gebeurde bij een plan voor ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht wisten bezorgde burgers het tij te keren. Den Haag zwichtte voor het lokale verzet.

In de Verenigde Staten voorziet schaliegas in 30% van de landelijke gaswinning. Over de ingrijpende gevolgen van de schaliegasboringen zond VPRO’s Tegenlicht in 2011 de documentaire Gasland uit.   

Financieele Dagblad: Verzet tegen Nederlands schaliegas groeit

Geef een reactie

Laatste reacties (11)