57

Steeds meer kinderen groeien op in armoede

Jaarrapport van CBS laat zien dat het aantal kinderen in bijstandsgezinnen fors toeneemt

Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin is opnieuw gestegen. Ruim 13 procent van alle minderjarigen groeit op in een gezin met een laag inkomen. Daarmee is het armoederisico onder kinderen weer terug op het niveau van 2003. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor, een jaarrapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het rapport geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft aan de hand van enkele indicatoren hoe het gesteld is met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Uit de laatste cijfers, over het jaar 2013, blijkt dat ruim 400 duizend minderjarigen opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Vooral kinderen in eenoudergezinnen en gezinnen met een niet-westerse herkomst hebben een verhoogde armoedekans. 

In 2013 woonde een op de vijftien minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Van die zogenoemde bijstandskinderen woonde vier op de vijf in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Het aantal kinderen in die situatie is in 2013 met bijna 50 duizend gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De aanhoudende economische crisis is er debet aan dat kinderen sinds 2011 steeds vaker en langduriger in armoede leven. Dat laatste geldt vooral voor kinderen uit eenoudergezinnen.

Voor kinderen uit bijstandsgezinnen is steeds vaker geen geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen. Ook komt het binnen de gezinnen vaak voor dat warme maaltijden moeten worden overgeslagen of dat er niet genoeg geld is om het huis goed te verwarmen. De kinderen nemen minder vaak deel aan activiteiten buiten de deur, zoals sport, muziekles of een dagje uit. Ook nodigen deze kinderen minder vaak vriendjes uit voor bijvoorbeeld een verjaardag. 

Het armoederisico voor kinderen is het grootst in de grote steden en in het noorden en zuiden van het land. Naar verhouding leven in Rotterdam de meeste kinderen in een bijstandsgezin: ruim 18 procent. Daarna volgen Amsterdam, Heerlen, Groningen, Den Haag en Kerkrade. 

cc-beeld: Directie Voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (57)