48

‘Stel zzp’ers gelijk aan vaste werknemers’

Hoogste ambtenaar ministerie Economische Zaken pleit voor verplichte verzekeringen en pensioenopbouw voor zzp'ers, à la verplichte zorgverzekering

De nieuwe hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps, pleit voor een basisvoorziening voor zzp’ers, zodat ook zij hetzelfde pensioen en bescherming bij de arbeidsongeschiktheid krijgen als werknemers die in vaste dienst zijn. Dat schrijft hij in een nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB.

Sinds 1957 is het traditie dat de secretaris-generaal van Economische Zaken het kabinet in januari een economische boodschap meegeeft in het economenblad. Camps hoopt op nog meer nieuwe hervormingen, met name ten aanzien van zzp’ers.

Formeel zijn zzp’ers ondernemers. Arbeidsongeschiktheidsregelingen en pensioenen zijn daardoor vaak onbetaalbaar. Voor de werkgevers is er echter vaak geen onderscheid tussen de zzp’er die hij inhuurt en werknemers in vaste dienst. Camps wil naar een nieuw regime waarin alle werknemers en zzp’ers verplicht vallen; een basisvoorziening vergelijkbaar met de verplichte zorgverzekering.

Camps legt aan de Volkskrant uit:

Dat stelsel waar ik nu over praat, is voor alle werkenden. Dus die betalen allemaal premie waarmee je aangesloten bent bij een collectief stelsel voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.”

Afgaand op de verkiezingsprogramma’s, is er in de Tweede Kamer wel een meerderheid te vinden voor het idee van Camps. Linksom of rechtsom, een meerderheid wil dat zzp’ers zich verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en dat ze meer zekerheid hebben wat betreft een pensioen. De SP wil dat de opdrachtgever de premies betaalt, de PvdA vindt dat zzp’ers zich verplicht moeten verzekeren. Samen met de VVD wil de PvdA de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers verkleinen. Ook het CDA, ChristenUnie en D66 willen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen toegankelijker maken.

De Volkskrant: ‘Verplichte verzekering en pensioen ook voor zzp’er’

Geef een reactie

Laatste reacties (48)