16

Stelend zorgpersoneel komt op zwarte lijst

Waarschuwingsregister gesponsord door ministerie van VWS … Veroordeling door rechter niet nodig

Werkgevers van zorgondernemingen openen vandaag een waarschuwingsregister om elkaar in te lichten over zorgmedewerkers die ernstig over de schreef gaan. Het pakken van stelend zorgpersoneel is moeilijk omdat het lang duurt voordat het aan het licht komt en veel instellingen hun medewerkers beschermen. Ook dient het register om mishandeling door zorgpersoneel te melden.

Het initiatief is tot stand gekomen met steun van het ministerie van VWS en inmiddels heeft het ook goedkeuring gekregen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Alleen personeel dat is ontslagen en tegen wie aangifte is gedaan, komt op de lijst. Daarnaast moeten er voldoende bewijzen zijn. Oprichter van het register, directeur Rick ter Stege van werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt licht in de Volkskrant toe waarom registratie van kwalijk zorgpersoneel nodig is:

Veel instellingen ontkennen dat het bij hen gebeurt. En als de daders worden gepakt, zien collega’s hen na ontslag gewoon weer aan het werk gaan bij de zorginstelling om de hoek. Dat is frustrerend.

Zorgprojectleider Mirja van der Hoeven legt uit dat er eerder onder de tafel gebruik werd gemaakt van grijze lijsten, “maar officieel mag dat niet. De meeste instellingen zijn uiterst terughoudend”. Het waarschuwingsregister is bedoeld voor verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en de ggz. De proef gaat in eerste instantie van start in de regio Haaglanden. Binnen een jaar moet het landelijk worden.

Stelend en mishandelend personeel wordt vaak niet officieel gemeld omdat zorginstellingen bang zijn voor hun imago. “Als familieleden naar de politie willen stappen, reageert het management vaak boos. Ze vinden dat het intern moet worden opgelost. Maar het gaat hier om zeer kwetsbare mensen die bescherming verdienen. Sommige ouderen slapen uit angst met hun tas onder hun hoofdkussen”, zegt ter Stege.

Hoe vaak diefstal in de zorg voorkomt, is nooit goed onderzocht. Directeur Richard Franken van Hoffmann van Bedrijfsrecherche meent dat hij jaarlijks tweehonderd zaken onderzoekt en dat hij een groei ziet met 10 procent per jaar. “Vaak wordt er gedacht dat het uitzendkrachten zijn die stelen’, zegt hij. ‘Maar de klassieke fraudeur is juist iemand die er al lang werkt, niet opvalt, nooit ruzie zoekt en hard werkt.”

GGZ Nederland is fel tegen het register. Ze zijn bang voor een cultuur van ‘naming and blaming’ en voor een ‘heksenjacht’. Ze vindt het vooral kwalijk dat veroordeling door een rechter niet nodig is, maar dat is volgens Ter Stege juist het probleem omdat de zaken voor justitie geen prioriteit hebben. Brancheorganisatie Actiz van verzorg- en verpleeghuizen is positief over het register. “Maar het zal  niet alle diefstallen voorkomen. Wij adviseren ouderen vooral zelf beter op te letten.”

Volkskrant: Zorgpersoneel dat steelt van patiënten komt vanaf vandaag op zwarte lijst

cc-foto: Jason Garber

Geef een reactie

Laatste reacties (16)