16

Stikken in het paradijs

ZEMBLA: Ernstige gezondheidsschade door Isla raffinaderij op Curaçao ... 'Nederland moet ingrijpen bij milieuschandaal op Curaçao'

De Koninkrijksregering is juridisch bevoegd om in te grijpen bij de ernstige milieuverontreiniging die veroorzaakt wordt door de Isla olieraffinaderij op Curaçao. Dat stelt hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring in ZEMBLA. Volgens Bröring is er op Curaçao sprake van onbehoorlijk bestuur omdat de raffinaderij zich niet aan de milieunormen houdt en de Curaçaose overheid daar niet tegen optreedt. “Er is aantoonbaar sprake van gezondheidsschade. Niet incidenteel, maar structureel”, aldus Bröring.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

ZEMBLA deed onderzoek op Curaçao. Onderzoeksrapporten geven aan dat de gezondheidssituatie voor omwonenden zo ernstig is dat er jaarlijks minstens achttien mensen sterven ten gevolge van de verontreiniging. Met enige regelmaat is de uitstoot van de Isla raffinaderij zo hoog, dat scholen in de omgeving van de Isla moeten worden gesloten. Minister Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur vraagt Den Haag om hulp. Hij zegt in ZEMBLA:

Nederland dient de landsregering te steunen in haar pogingen de zaken beter te krijgen. Op die manier kunnen we uit de problemen komen.”

Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties vindt “dat Curaçao zelf verantwoordelijk is”, zo laat zijn woordvoerder weten.

De milieuvergunning voor de raffinaderij is sterk verouderd en zou vernieuwd moeten worden. De uitstootnormen worden al decennia lang fors overschreden, zo blijkt uit metingen van de regering van Curaçao. In Nederland zou zo’n raffinaderij onmiddellijk moeten sluiten. Onze regering geeft sinds 2008 Curaçao geld ter ondersteuning van haar ontwikkeling naar zelfstandigheid in 2010. Een half miljoen euro is bestemd voor verbetering van de milieudienst, zodat onder andere Isla beter kan worden gecontroleerd op het naleven van de milieuvergunning. Onduidelijk is wat er precies met dat geld is gebeurd. Maar een milieu-inspectie is er niet, zo stelt ZEMBLA op het eiland vast. Minister Whiteman daarover in Zembla:

Wij zijn daar nog mee bezig. Er is geld gebruikt voor een -tig aantal trainingsprogramma’s voor mensen die bij de milieudienst zitten of zaten.

De raffinaderij werd in 1915 door Shell op Curaçao gebouwd. Decennia lang was Shell de belangrijkste werkgever op het eiland. De raffinaderij mocht zeventig jaar zonder enige milieuvergunning draaien. In 1985 verkocht Shell de raffinaderij aan de Antillianen voor het symbolische bedrag van één gulden, met achterlating van een gigantische milieuschade. Sindsdien verhuurt Curaçao de raffinaderij aan de staatsoliemaatschappij van Venezuela.

Geef een reactie

Laatste reacties (16)