92

Stop de kaalslag langs de provinciale weg

Teken de petitie tegen het ongebreideld kappen van bomen

Provincies gaan duizenden bomen kappen langs provinciale N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Stichting de Bomenridders is daarom een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs provinciale wegen.

Volgens de stichting Bomenridders is het een illusie dat wegen veiliger worden door het massaal kappen van bomen:

Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling, compensatie CO2 en afvang van fijnstof nemen af. Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

De Bomenridders roepen daarom de verantwoordelijken op de kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen. Ze vinden dat samen met omwonenden en andere belanghebbenden de plannen opnieuw, maar met andere uitgangspunten vormgegeven moeten worden.

De petitie is hier te ondertekenen

Geef een reactie

Laatste reacties (92)