97

‘Strafbaar stellen illegaliteit wakkert angst aan’

Maatschappelijke organisaties keren zich tegen kabinetsplan om illegalen  strafbaar te stellen

Mensen zonder verblijfspapieren als misdadigers aanwijzen vinden maatschappelijke organisaties een absurd kabinetsplan. De Raad van Kerken, gemeentebesturen, vakcentrales en kinderrechten- en migrantenorganisties vinden de maatregel buitenproportioneel. Het zou volgens hen uitbuiting in de hand werken en mensenrechten aantasten.

De maatschappelijke organisaties hebben woensdag een gezamenlijke verklaring aan het kabinet geschreven. Daarnaast verzamelde Kerk in Actie 10.000 handtekeningen van mensen die tegen het kabinetsplan zijn. Als het wetsvoorstel een meerderheid krijgt, vrezen de organisaties een angstige maatschappij waarin de spanning tussen bevolkingsgroepen vergroot wordt.

Kabinet Rutte wil illegalen strafbaar stellen. Ook wil ze mensen zonder papieren geen eerlijke procedure meer geven om kans te maken op een verblijfsvergunning. De uitvoering van de plannen is volgens de organisaties zoals de FNV, CNV, Unicef en de kerken in strijd met internationale verdragen zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dat schrijft De Pers. Ook zijn ze bang dat illegalen door de maatregelen nog verder uitgebuit worden omdat ze door de maatregel officiële instanties zullen mijden. Europarlementariërs van de oppositiepartijen kwamen eerder al in opstand tegen het wetsvoorstel. 

De Pers: Illegalen straffen is ‘buitenproportioneel’
cc-foto: Meneer de Braker

Geef een reactie

Laatste reacties (97)