15

Strafbaarstelling illegaliteit verdeelt PvdA

Joop-opiniemaker en PvdA-lid Sander Terphuis ontketent protest binnen partij: 'VVD kreeg inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan, PvdA moet strafbaarstelling illegaliteit schrappen'

Joop-opiniemaker Sander Terphuis heeft met zijn petitie tegen strafbaarstelling van illegaliteit voor flink wat reuring gezorgd bij de PvdA-achterban. Op 29 maart zette Terphuis de petitie online. Sindsdien is het hem gelukt om al meer dan duizend handtekeningen te verzamelen. Onder de handtekeningen staan onder meer die van Job Cohen, Marja Bijl, Fouad Sidali en oud-minister Jan Pronk.

Volgens Terphuis, die in 1990 vanuit Iran naar Nederland vluchtte, is de strafbaarstelling een schijnoplossing die zal leiden tot een klopjacht op illegalen en dus ook gevolgen heeft voor de toegang van kinderen tot onderwijs en medische zorg. Volgens Terphuis verhoogt de strafbaarstelling het risico op uitbuiting en mensenhandel.

Terphuis krijgt naar eigen zeggen veel reacties van bezorgde PvdA-leden, waarvan tientallen zelfs  zouden overwegen om het lidmaatschap op te zeggen. PvdA-voorzitter Hans Spekman erkent de gevoeligheid van de maatregel, maar blijft volhouden dat de partij haar handtekening onder het regeerakkoord heeft gezet en daarom deze maatregel ook maar moet slikken. Afspraak is afspraak.

Maar ho, wacht eens even: Na een hoop gedoe in media en bij de achterban van de VVD omtrent de inkomensafhankelijke zorgpremie, verdween die afspraak als sneeuw voor de zon. Waarom zou dat nu niet met de strafbaarstelling van illegaliteit kunnen? Terphuis: “Als er voldoende reuring ontstaat in de partij, moet dat mogelijk zijn.”

Terphuis, zelf ook actief PvdA-lid, zal op 27 april tijdens het partijcongres vier moties indienen om de partij ertoe te bewegen het illegalenvraagstuk opnieuw op de agenda te zetten.

Op Joop.nl riep Terphuis in een opiniestuk een ieder die het met hem eens is op de petitie te ondertekenen. Hij schreef:

Deze maatregel betekent in de praktijk dat wie illegaal in Nederland is een boete van bijna 4.000 euro riskeert. Als zij die boete niet kunnen betalen, dan verdwijnen ze achter de tralies. In eerste instantie wordt illegaal verblijf volgens dit plan gezien als een overtreding. Maar wanneer iemand voor de tweede keer wordt opgepakt vanwege illegaal verblijf, dan pleegt hij een misdrijf en riskeert hij een gevangenisstraf van negen maanden. […] Het kabinet kan beter investeren in een effectief terugkeerbeleid, door afspraken te maken met landen om hun onderdanen terug te nemen, in plaats van hen forse geldboetes op te leggen en ze vervolgens op te sluiten. Wat heeft dit voor nut? Het is een schijnoplossing. Het kabinet kan zich beter richten op serieuze problemen in ons land, zoals de bestrijding van de werkloosheid.

De petitie ondertekenen kan overigens hier.

Volkskrant: Gerommel in de PvdA om strafbaarstelling illegaliteit

Geef een reactie

Laatste reacties (15)