29

‘Strenger wietbeleid? We blowen er niet minder door’

Wie wil blowen, komt toch wel aan zijn wiet: plek waar cannabis wordt gekocht verschuift van coffeeshop naar 06-dealer

Het strengere cannabisbeleid heeft er niet voor gezorgd dat blowers minder cannabis zijn gaan kopen. Alleen de plek waar wiet en hasj wordt gekocht is beïnvloed door het beleid. Dat betoogt criminoloog Marije Wouters in haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Father Christmas on dope
De resultaten van het onderzoek van Wouters tonen aan dat noch het aantal coffeeshops, noch de locatie, bepalend is voor een automatische afname in het gebruik van cannabis. Wel bepaalt het aantal coffeeshops en de toegankelijkheid ervan of blowers hun wiet bij de coffeeshop of elders kopen.

Zo wordt op plekken waar minder coffeeshops zijn het meest gebruik gemaakt van de ’06-dealer’. Ook de thuiskweker is populair. Van de diensten van straatdealers of ‘onder-de-toonbank-dealers’ wordt zelden gebruik gemaakt, aldus Wouters.

Wouters onderzocht de gevolgen van de veranderingen voor de hennepteelt. Ze keek hierbij naar de verkoop van wiet en hasj, en het gebruik ervan.

De afgelopen tien jaar is de nadruk van het Nederlandse drugsbeleid verschoven naar het bestrijden van overlast. Het cannabisbeleid is als gevolg hiervan strenger geworden. Het drugsbeleid heeft van oudsher drie speerpunten: het tegengaan van de vraag naar drugs door een actief zorg- en preventiebeleid, het tegengaan van het aanbod door het bestrijden van de georganiseerde misdaad en het beschermen en in stand houden van de openbare orde.

In een aantal grote steden, waaronder Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, spelen de gemeenteraden met het idee om voortaan zelf wiet te gaan telen. De legale verkoop en de illegale inkoop leidt volgens GroenLinks-raadslid Arno Bonte (Rotterdam) tot gevaarlijke situaties. Door legaal te gaan telen, worden gevaarlijke situaties onder controle gehouden. VVD-raadslid Cecile Franssen (Tilburg) wil een einde maken aan ‘de hypocriete situatie aan de achterdeur’. Vooralsnog ziet minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) niets in het plan van de gemeenten om zelf te gaan telen. Sterker nog, volgens verschillende Europese regels is het zelf telen zelfs strafbaar.

De Volkskrant: ‘Blowers kopen niet minder cannabis door strenger drugsbeleid’

cc-foto: Charles Fred

Geef een reactie

Laatste reacties (29)